เข้าสู่ระบบ (สมาชิกต้องใช้ Internet Explorer เท่านั้น)
ID(ใส่เลขลำดับสมาชิก) :  
Password(e-mail) :  


     
   

ID (ใส่เลข ลำดับสมาชิก) = ใส่แต่เลข (ที่นำหน้าชื่อร้านผู้ใช้ ซึ่งได้รับในอีเมล)

Password (e-mail) = ต้องใส่ชื่ออีเมลผู้ใช้เดิมเท่านั้น ไม่อนุญาติใช้อีเมลอื่น

***ในระบบสมาชิกต้องใช้ Internet Explorer เท่านั้น หากใช้Firefox,Opera,Chrome หรืออื่นๆ จะไม่สามารถทำรายการได้อย่างสมบูรณ์

***กรณีที่ผู้ใช้แจ้งเปลี่ยนคีย์โค้ดใหม่ ทางผู้พัฒนาจะทำการล็อคระบบการลงทะเบียน และเปิดให้ Activate Code ใหม่ อันเป็นผลต่อการลงทะเบียนใช้งานในปัจจุบัน และเพื่อความปลอดภัยจะมี (e-mail) แจ้งไปยังผู้ใช้ทราบก่อนทุกครั้ง หากไม่ถูกต้องหรือผิดปกติกรุณา Reply กลับ เพื่อระงับทันทีภายใน 2 วัน เมื่อพ้นเวลา ผู้พัฒนาจึงจะดำเนินการแก้ระบบการลงทะเบียนให้แก่ผู้แจ้ง ที่ต้องการให้แก้ไข***

   

extracafe.com ? 2003 | Privacy Policy | Terms Of Use