FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Version
   R2

  ลำดับขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มสนใจทั่วไป

  Download
  สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียน
   สมาชิกเข้าสู่ระบบ
© extracafe
Privacy Policy   |   Terms of Use
 
รูปแบบการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม คือ

     1. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Server โปรแกรมจะให้ผู้ใช้งานกำหนดรหัสผ่านด้วยตัวเอง พร้อมทั้งผู้ใช้งานควรกำหนดข้อมูลพื้นฐาน ในเมนู "กำหนดค่า" ก่อน (ซึ่งแต่ละร้านจะไม่เหมือนกัน) ่

     2. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Client แล้ว เมื่อยังไม่ได้รับการติดต่อจาก Server ข้อมูลทุกอย่างจะถูกตั้งไว้=0 หรือเป็นค่าเริ่มต้นที่ extracafe กำหนด ซึ่งรวมทั้งรหัสผ่านฉุกเฉินของ Client คือ "extracafe" (ช่องชื่อล็อคอินปล่อยว่างไม่ต้องใส่)

     3. ทันทีที่มีการติดต่อกันระหว่าง Server & Client ได้แล้ว Server จะทำการเริ่มต้นการอัพเดทข้อมูลในเมนู "กำหนดค่า" ไปยัง Client ในแต่ละช่องที่ออนไลน์เข้ามา หรือเฉพาะช่องที่เคยว่าง หรือช่องที่อาจจะถูก ลบกำหนดชื่อ Client ที่ติดต่อ ใหม่

     4. จากนั้น Client เครื่องนั้นจะทำการยืนยันว่าได้รับ การอัพเดทเสร็จสิ้นแล้ว กลับไปยืนยันให้ Server ทราบอีกครั้ง (จากนั้นเครื่อง Client บางทีจะ ShutDownไป)

     5. เมื่อ Server ได้ข้อมูลยืนยันการ อัพเดทจาก Client เครื่องใดกลับมาแล้ว ฐานข้อมูลในการอัพเดท Server จะหยุดการอัพเดทตามช่องการติดต่อที่ Client ในแต่ละเครื่องยืนยันกลับมาว่า Client เครื่องนั้น ๆ ได้รับการอัพเดทเสร็จแล้ว (จากนั้น Server & Client จะไม่รับส่งข้อมูลอัพเดทส่วนนี้อีกแล้วในครั้งต่อไป) เพราะถือว่า Client เครื่องนั้นได้รับการอัพเดทสมบูรณ์แล้ว แต่จะติดต่อรับ-ส่งข้อมูล กันตามคำสั่งในเหตุการณ์อื่น ได้ปรกติ

     6. ด้วยระบบการอัพเดทนี้ เครื่องที่ลูกค้าใช้ หรือ Client สามารถใช้งานได้อย่างอิสระเช่น คำนวนอัตราค่าบริการ ทำการแจ้งเตือนตามข้อความที่กำหนด และอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำ เมื่อหลุดจากคำสั่งของ Server ในครั้งแรกไปแล้วได้

หมายเหตุ ผู้ใช้ Undo การ์ด, โปรแกรม RecoveryGenius, โปรแกรม GoBack หรือโปรแกรมรีสโตร์อื่นๆ อ่านในข้อ13 ด้านล่างนี้

คู่มือและเทคนิคการช่วยเหลือในการใช้งาน

(ขอให้ท่านเข้าใจว่าในการใช้งานตามปกตินั้นจะไม่พบปัญหาดังกล่าวนี้)
แต่กลุ่มผู้พัฒนาได้รวบรวมคู่มือนี้ไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ ผู้ใช้บางท่านเท่านั้น (โดย เฉพาะผู้กำลังลองทดสอบใหม่) ดังนั้นผู้ที่ลองทดสอบแล้ว หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยไม่ว่า จะเป็นเรื่องการติดตั้งและ การใช้งาน ขอให้ท่านค่อย ๆ กลับเข้ามาอ่านคู่มือนี้อีกครั้ง (เพราะทุกหัวข้อได้รวมมาจากคำถามของผู้ใช้งานจริง) และเป็นแนวทางการช่วยเหลือ

     1. สำหรับเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ควรระงับการใช้คำสั่งเกี่ยวกับ Personal Firewall (ซึ่งเป็นคำสั่งระงับการใช้งานในระบบที่เกี่ยวกับ Network) โดยอาจจะมีผลในการติดต่อกันระหว่าง Server & Client ของโปรแกรมที่ต้องการระบบการติดต่อกันทาง Network (โดยการติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้กับโปรแกรม Norton , Mcafee , Panda , Pc-cillin )

     เนื่องจากระบบการทำงานของโปรแกรมมีผลต่อ Antivirus บางโปรแกรม ทำให้การทำงานช้าลง เช่น ผู้ใช้ Nod32 โปรดเข้าไปเซต Setup ==> Advanced Setup ==> Exclusions เลือก Add C:\Program Files\Extra Cafe server

     2. การเลือกจะ ไม่ใช้โปรแกรม Server หรือ Client โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งออก จะต้องใส่รหัส Admin จึงจะสามารถถอดการติดตั้งได้

     3. โปรแกรมนี้ต้องใช้ระบบปฎิบัติการ Windows ที่รองรับภาษาไทยเป็นหลัก การทำงานจึงจะสมบูรณ์ (เน้นเฉพาะเครื่องที่ติดตั้งเป็น Server ต้องเซ็ตให้รองรับภาษาไทยเท่านั้น) โดยเครื่องที่ใช้เป็น Server ต้องสามารถเข้าไปทำการเชต Location ให้เป็นภาษาไทยได้ดังนี้ Control Panel ==> Regional Options ==> Setting for the current user เลือก Thai (หากเซตไม่ได้ผู้ใช้ต้องตรวจสอบ Os Windows ที่ใช้รองรับภาษาไทย หรือไม่)

***หาก Server เซตไม่ได้ และยังคงมีการใช้งาน จะส่งผลต่อระบบการคำนวณค่าบริการ และการแสดงผลอื่นๆ***

     4. ในเครื่อง Server เมื่อใช้คำสั่งปรับเวลาและวันที่ผ่านอินเตอร์เนต หากเวลาไม่ตรงกับเวลาปัจจุบันให้ทำการปรับเปลี่ยนเวลาเขตเวลา(TimeZone) โดย Date/TimeProperties-->ดับเบิ้ลคลิ๊กเวลาที่มุมขวาล่าง-->เลือกเขตเวลา TimeZone เป็น Bangkok,Hanoi,Jakarta

     5. ในกรณีที่กำหนดซื่อเครื่องหรือไอพี ที่จะติดต่อที่อยู่ใน Server ให้เข้าที่เมนูกำหนดค่า ==> Setting ==> กาเครื่อง หมายยกเลิกการค้นหา Client อัตโนมัติออก

     6. ด้วยคุณสมบัติที่พิเศษ (ExtraCafe) ในรูปแบบการพัฒนาของ "กลุ่มผู้พัฒนา" ที่เน้น "ความยืดหยุ่น" ในการพัฒนาโปรแกรมนี้ คุณสมบัติบางอย่างจำกัดไว้ต่อความสมบูรณ์ ที่หลากหลายที่จะนำไปใช้งาน ทั้งนี้ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความสามารถ หรือเข้าใจต่อความหลากหลาย ในการพัฒนาโปรแกรมที่ผู้พัฒนาได้คิดค้นรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งพยายามแล้ว ตามความสามารถที่มีอย่างจำกัด

     7. ในบางเกมส์เมื่อลูกค้าเล่นหมดเวลาแล้ว ต้องการต่อเวลา ตัวเกมส์จะมีผลต่อการเรียกคืน(Restore) ผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าใจถึงรูปแบบการทำงาน ในระบบโปรแกรมเกมส์นั้น ๆ รวมถึงการประยุกต์ต่อบางคำสั่งที่โปรแกรมมี หรืออาจจะช่วยได้ เช่น การเลือกใช้คำสั่งปิดทุกโปรแกรม/เกมส์ (Close All Task) การเลือกใช้คำสั่งปิดเครื่อง ในฟอร์มขณะล็อคสกรีน เป็นต้น

     8. การใช้คำสั่ง Client Setting (ต้องปรับ-อัพเดทในขณะ Client ออนไลน์อยู่ก่อน) เป็นคำสั่งที่อยู่ในรายการช่องรายชื่อ Client ในเครื่อง Server สามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ใน Clientได้ เช่น ปิดเครื่องเมื่อไม่มีการ Login ใน 3 นาที , ย่อโปรแกรมแสดงเมนูใน Client , ใช้คำสั่งระบบป้องกันไม่ลูกค้าปรับแต่งแก้ไขค่าต่างๆ ในWindows เช่น ซ่อน Control Pannel ห้าม Add/Remove Program ห้ามเข้า Network ป้องกันการปรับแต่งหน้าจอ ซ่อนไดร์ฟ ฯลฯ (บางคำสั่งต้องรีสตาร์ต จึงจะเห็นผล)

     9. ในการใช้ระบบ Wake On Lan เครื่อง Client จะต้องมีระบบ HardWare และเซตให้รองรับ ระบบนี้จะช่วยในการบริการลูกค้าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะขณะที่ Client ปิดอยู่ทันทีที่เริ่มมีการล็อคอินเวลาผ่าน Server โปรแกรมจะส่งคำสั่ง WOL ไปยัง Client โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ดูแลร้านหรือลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาในการกดเปิดเครื่อง อ่านการใช้ทั้งหมดได้ที่นี่อีกครั้ง

     10. ข้อควรจำ การติดตั้งในวง Lan จะมี SERVER ได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น หากเผลอติดตั้งเครื่อง SERVER เพิ่มเติม ต้องทำการถอดโปรแกรม (RemoveProgram) เครื่องที่เกินนั้นออกโดยทันทีตามข้อ2. เพราะมีผลต่อการควบคุม และคำสั่งข้อมูลเกิดความสับสน การแก้ไขหากเกิดปัญหา Client ได้ Update ผิดเครื่อง Server คือ
ให้เข้าเมนูเครื่องServerที่ใช้งานจริงเท่านั้น "กำหนดค่า" ==>เลือกคำสั่งยกเลิกการค้นหา Client อัตโนมัติ ==>รีบูตเครื่องServerใหม่ ==>ที่ช่องรายการของ Client ให้ลบรายชื่อเครื่องหรือหมายเลข IPเครื่องของ Client ที่คิดว่ามีปัญหาทิ้งทั้งหมดหรือหากไม่แน่ใจให้ทำการลบทั้งหมดทีละช่อง จากนั้นเปิดทดสอบสถานะ ถ้าปกติแสดงว่ามีการ Update ถูกต้อง

     11. ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม Server & Client ในเครื่องเดียวกันได้ (ปัจจุบันผู้พัฒนาไม่สนับสนุน) สำหรับผู้ทดสอบครั้งแรกห้ามอย่างยิ่งที่จะติดตั้ง Server และ Client ใช้เครื่องเดียวร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ไม่ค่อยมีความรู้ด้านคอมฯ หากทำการติดตั้งให้ถอดการติดตั้งออกให้หมดตามข้อ2. (และต้องเลือกถอดทั้ง Server & Client ออกให้หมด)

     12. กรณีเครื่อง Client เกิดล็อคหน้าจอไม่สามารถเข้าไปทำอะไรใน Windows ได้ สามารถทำการปลดล็อด Client ด้วยรหัสผ่านฉุกเฉินคือ ใส่รหัสของผู้ดูแลร้าน (ที่เคยกำหนดที่ Server) โดยที่ชื่อล็อคอินปล่อยว่าง หากเครื่องนั้นยังไม่เคยติดต่อกับ Server ให้ใส่รหัส "extracafe" ( ให้ใส่ที่ช่องรหัสผ่านเท่านั้น ส่วนชื่อล็อคอินปล่อยว่างไว้ได้ ) หรือสามารถทำการถอดโปรแกรมออกได้โดยวิธีข้อ(2) แล้วจึงติดตั้งใหม่

     13. สำหรับผู้ใช Undo การ์ด, โปรแกรม RecoveryGenius, โปรแกรม GoBack หรือโปรแกรมรีสโตร์อื่น ๆ ต้องทำความเข้าใจระบบการทำงานนิดนึงของโปรแกรมคือ Client จะมีระบบสำรองฉุกเฉินที่ได้รับจาก Server เช่น หลุดการติดต่อ แจ้งเตือน โดยจะได้รับครั้งแรกและครั้งเดียว Server มีการรีเชตการ Update เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 2 ส่วนคือ

13.1 มีการเปลี่ยนค่าใน เมนู "กำหนดค่า" เช่น มีการเข้าไปเปลี่ยนค่าบริการ โปรโมชั่นฯ (การอัพเดท Server จะเริ่มใหม่ทั้ง 120 ช่องการติดต่อ)

13.2 เปลี่ยน (เฉพาะช่อง) ตำแหน่ง Client ที่ติดต่อ (การอัพเดท Server จะเริ่มใหม่เพียงช่องการติดต่อที่ลบหรือเปลี่ยนใหม่)
      -ซึ่งหลังการเปลี่ยน 2 ส่วนนี้ Server จะแจ้งการ Update ข้อมูลการติดต่อใหม่ ไปยัง Client ทันทีที่ติดต่อเข้ามา 1 ครั้ง/1 เครื่อง ดังนั้นขอให้ทำการ
ปลดล็อคการ Undo (เฉพาะ Client)ในช่วงที่จะทำการ Update ก่อน เมื่อเรียบร้อยจึงทำการ Save เวลา ณ หลังที่ Client ได้รับการ Update แล้ว วิธีดูง่าย ๆ เลยว่าได้รับ Update จาก Server หรือยัง คือดูสถานะการออนไลน์ที่ Server ว่าปกติ? ถ้าผิดปกติอาจจะกระพริบไปกระพริบมา หากไม่มั่นใจหรือยังไม่ได้ สามารถเข้าไปที่เมนูกำหนดค่าที่ Server ตามข้อ 13.1 แล้วออกเลย (โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่า) Server จะทำการ รีเซต การ Update ไปยัง Client ใหม่ทุกเครื่องอีกครั้ง

     14. จากฐานข้อมูลที่รวบรวมในการใช้งานจริง หลังการใช้งานระยะหนึ่งของผู้ใช้มักพบปัญหาข้อผิดพลาดอยู่ 3 ระบบหลัก (ซึ่งเป็นปัญหากับผู้ใช้คอมฯ ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นตามปกติ ที่กลุ่มผู้พัฒนาไม่สามารถรับประกันความเสี่ยงในรูปแบบการใช้แต่ละ User (ผู้ใช้)ได้ ทั้งฮาร์ดแวร์ชำรุดหรือระบบ OSที่ไม่สมบูรณ์ เปิดไม่ได้ หรือไฟล์สำคัญหายจากการปิดเครื่องหรือใช้งาน ที่ไม่ถูกต้อง เพียงแต่โปรแกรมนี้คุณจำเป็นต้องรันใช้งานมันตลอดการบริหารธุระกิจร้าน โดยเฉพาะหากเกิดกับ Server ที่อาจส่งผลให้ธุระกิจคุณชะงัก) ดังนั้นสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนี้ บ่อยครั้งมักพบข้อผิดพลาด 3 ระบบนี้ จากสถิติการแจ้ง ที่สมาชิกบางท่านใช้งานระยะหหนึ่งและเป็นผู้กระทำเอง ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขต่อการรับแจ้งข้อผิดพลาด (ที่ไม่ใช่ Bug และหมายถึงการที่ผู้ใช้ปฎิเสธการรับฟังหรือการแจ้ง Bug ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข ที่แจ้งไว้ในเวบ) ที่จะดำเนินการแก้ไขให้ ของผู้พัฒนาในการตั้งค่าให้โปรแกรมดำเนินไว้เดิมหรือใช้ดั้งเดิมที่ปกตินี้

14.1 ระบบปฎิบัติการ Windows และ องค์ประกอบ ไฟล์ (หากติดไวรัส/ถูกรบกวนจาก Spyware, Adware หรือจากโปรแกมแอ็พพริเคชั่นอื่น ๆ ที่ไปแก้ไขระบบหลักของ OS หรือส่วนใดที่โปรแกรมต้องใช้ร่วมกัน) โปรแกรมย่อมถูกรบกวนการรับ-ส่งข้อมูล หรือไม่สามารถติดตั้ง หรือใช้งานได้

14.2 ระบบ Network รวมไปถึงการเซตทั้งระบบ Hardware & Software ที่ใช้เชื่อมต่อระบบ Network (Lan) เช่น Firewall , กลุ่ม Workgroup , ไดรฟ์เวอร์แลน , อุปกรณ์สายหลุด/หลวม , ตัวแลนการ์ด , เซต IP ไม่เข้ากลุ่ม , มีการติดตั้งโปรแกรมแปลง IP , ตัดแบนวิท-รับส่ง และอื่นๆ ภายหลัง

14.3 ระบบตัวโปรแกรมเอง มักพบไฟล์ถูกทำลาย ลบ สูญหายเอง จากบางครั้งไฟดับขณะรันโปรแกรม/รีบูต รีจีสตี้โปรแกรมถูกลบ ติดตั้งไม่ตรงเวอร์ชั่นระหว่าง Server & Client และอื่นๆ วิธีนี้แก้ไขโดยการติดตั้งโปรแกรมทับของเก่า หรือให้ถอดการติดตั้งออกแล้วจึงติดตั้งใหม่

หมายเหตุ

- คำแนะนำการติดตั้งของโปรแกรมนี้ เป็นเพียงการนำเสนอเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจว่า ในรูปแบบแนะนำการติดตั้ง หรือการใช้งานนั้น กลุ่มผู้พัฒนาไม่มีความสามารถ ที่จะอธิบาย บรรยายรายละเอียดต่างๆ ต่อการประยุกต์นำไปใช้งาน หรือในปัญหา ได้ครบทั้งหมด โดยรูปแบบการประยุกต์ในเชิงลึกแล้ว สามารถแตกแยกรูปแบบการนำไปใช้งาน หรือในปัญหาได้ไม่รู้จักจบ (เขียนได้ไม่รู้จักจบ) ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานในเครื่องผู้ใช้ หรือแก้ไขปัญหา หรือเทคนิคความสามารถในแต่ละผู้ใช้เป็นหลักด้วย ซึ่งทั้งหมดที่นำเสนอนี้กลุ่มผู้พัฒนา ทำได้เพียงการทดสอบหรือทำได้เพียง การสมมุติ การจำลองเหตุการณ์ ต่อการใช้งานหรือปัญหา ในกรอบของขีดความสามารถด้านเวลา ที่มีอย่างจำกัดแคบๆเท่านั้น ที่กลุ่มผู้พัฒนาต้องการ แต่ยังขาด บุคลากร ,แนวคิดความสามารถเพิ่มเติม ,เครื่องมือ ,เงินทุน ,เวลาทดสอบ และ อื่น ๆ โดยกลุ่มผู้พัฒนายอมรับในความสามารถที่มีอย่างจำกัดว่า ไม่สามารถทำได้ ซึ่งไม่ถือเป็นภาระ และหน้าที่ของกลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรมแต่อย่างใด

สำหรับผู้ใช้โปรแกรม deep freezespan> และพบปัญหา ในการใช้งาน ให้ดำเนินการ ตามคู่มือนี้ (คลิ๊ก)

สำหรับผู้ใช้ Windows7 การดำเนินการแก้ไขกรณีมองไม่เห็น Keycode ให้ทำดังนี้
ให้เข้าใช้ในฐานะ Admin ด้วย เมื่อลงวินโดว์ใหม่จะเข้าในฐานะ user เป็นค่า default ต้องมาเซตเครื่องให้เห็น Admin (เมื่อลงวินโดว์ใหม่จะไม่เห็น Admin ถูก disable ไว้)
ให้คลิกขวาที่ my computer >>Manage >>Local users and groups >>Users >>คลิกขวาที่ Administrator >>ที่แท๊บ General ที่หัวข้อ Accounts is disable ปกติจะมีติ๊กถูกอยู่ให้คลิกเอา ติ๊กถูก ออก >>คลิกปุ่ม OK
ต่อไปให้ disable user เพื่อที่จะเข้าใช้วินโดว์ในฐานะ Admin โดยไม่ต้องมีสกรีนขึ้นมาให้เลือก
ให้คลิกขวาที่ my computer >>Manage >>Local users and groups >>Users >> คลิกขวาที่ชื่อ user ที่ตั้งไว้ แล้ว ติ๊กถูก ที่หัวข้อ Accounts is disable