Extra Cafe โปรแกรมสำหรับธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ลำดับร้านที่ลงทะเบียน 17 มีค.48 - ปัจจุบัน (ระบบจะแสดงเลขลำดับเฉพาะผู้ใช้ใหม่ 10 ลำดับล่าสุด)
 
10 ลำดับล่าสุด
ชื่อร้าน สถานะ
1729
ร้านอินเตอร์เน็ตตัว ฮ จ.พิษณุโลก ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว
1728
testt จ.fdgdf ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว

1727

test จ.fff ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว

1726

fbbv จ.กทม ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว

1725

--------------- จ.พิษณุโลก ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว
1724
ตุ่น พรมดวงศรี จ.สกลนคร ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว

1723

กิโลไนท์ จ.อุบลราชธานี ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว

1722

Porsche Internet จ.สมุทรปราการ ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว

1721

poopa จ.ตรัง ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว

1720

ชัยวัฒน์ จ.สระแก้ว ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว
การเข้าระบบ สำหรับผู้ใช้ (V3.0 ขึ้นไป หรือเวอร์ชั่นสูงกว่า)

ในเวอร์ชั่นปัจจุบันนั้น ผู้พัฒนาได้ทำการพัฒนาระบบจัดการผ่านเวบไซด์ ซึ่งจุดประสงค์คือ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานที่เชื่อมโยงกับซอฟท์แวร์ โดยเฉพาะระบบการลงทะเบียน รวมถึงระบบการติดต่อผู้พัฒนา ในอนาคต

ระบบนี้ สำหรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ และผู้ที่เปลี่ยนมาใช้งานในเวอร์ชั่น3.0 ขึ้นไป หรือเวอร์ชั่นใหม่ที่เปิดให้ดาวน์โหลดปัจจุบันแล้วเท่านั้น (ผู้ที่ใช้V2.4อยู่ หรือยังไม่ได้แจ้งลงทะเบียนขออัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ จะไม่สามารถเข้าระบบนี้ได้) เพื่อตรวจสอบสถานะการใช้งาน ตามเงื่อนไขปัจจุบันนี้ (วิธีการแจ้งขออัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ สำหรับผู้ใช้V2.4เดิม ต้องเริ่มปฎิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไข การขอลงทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้ใช้ใหม่ใน เวอร์ชั่นใหม่ ทุกราย แต่ไม่เสียค่าใช้จ่าย คลิ๊กดูวิธีที่นี่)

1. ในการเข้าระบบ ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบลำดับที่สมาชิก และชื่ออีเมลแอ็ดเดรส ของตัวผู้ใช้งานเอง(ตรวจสอบในอีเมลที่ได้รับ จากผู้พัฒนา) จึงจะสามารถเข้าไปยืนยัน-ตรวจสอบ สถานะในระบบได้ (อีเมลแอ็ดเดรส จะถือเป็นรหัสลับในการเข้าระบบ และผู้ใช้ต้องเป็นเจ้าของอีเมลแอ็คเค้า หรือทราบชื่ออีเมลแอ็คเค้าเป็นอย่างน้อย เพื่อใช้เป็นรหัสในการเข้าระบบได้) หากไม่ทราบชื่ออีเมลแอ็ดเดรสประจำตัวของผู้ลงทะเบียน ให้ถือว่า"ไม่ใช่ผู้ลงทะเบียนใช้งานที่ถูกต้อง" โดยกลุ่มผู้พัฒนาได้พิจารณาถึงปัญหา ในการลงทะเบียนในอดีตที่ผ่านมาแล้ว เพื่อป้องกันผู้แอบอ้างลอยๆ หรือลงทะเบียนแทนกัน หรือหุ้นส่วนกันเพื่อแยกหลายๆสิทธิ์เพื่อขอใช้งาน หรือขอลงทะเบียนซ้อน อันก่อให้เกิดภาระในการดูแล และขอสงวนสิทธิ์ตัดการเป็นผู้ใช้งาน

2. สำหรับสองกรณีคือ 1.ผู้ที่เริ่มต้นใช้งานใหม่ และ2.แจ้งขอเปลี่ยนคีย์(เปลี่ยนฮาร์ดดิส) ในเวอร์ชั่นใหม่นี้ ทุกรายต้องเข้าระบบ และทำการยืนยันใช้ KeyCode (เป็น Activate Code) ก่อนด้วยตนเอง ภายหลังการยืนยันแล้ว จึงจะสามารถใช้งานได้ ใน3-6ชั่วโมง (โดยKeyCode ที่ยืนยันต้องทำการCopy มาจากอีเมลที่ได้รับ และPaste ลงในช่อง และกดยืนยันได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นห้ามกดมั่วหรือพิมพ์เอง เพราะเมื่อบันทึกผิดผู้ใช้ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการเปิดระบบลงทะเบียนใช้คีย์เพื่อ Activate Codeใหม่ ครั้งละ300บาท )

3. เพื่อป้องกันข้อถกเถียง ทั้งนี้ก่อนหรือในระหว่างการยืนยัน Activate Code ผู้พัฒนาจะทำการส่ง อีเมลแจ้งไปยังผู้ลงทะเบียน(เจ้าของอีเมลแอ็คเค้า) เพื่อให้ทราบ การดำเนินการทุกครั้ง ซึ่งผู้ใช้ต้องรับทราบว่ามีผลต่อการใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้เอง เช่น การยกเลิกคีย์เก่าซึ่งจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในปัจจุบัน เพื่อขอคีย์ใหม่ หากได้รับแจ้งอีเมลไม่ถูกต้อง ผู้ใช้(ที่แท้จริงที่ได้รับอีเมล) ต้องทำการ Reply ตอบกลับแจ้งผู้พัฒนาทราบ เพื่อระงับทันที ภายใน2วัน

4. ในกรณีการเข้าระบบ เพื่อยืนยันใช้ KeyCode (เป็น Activate Code) ใหม่ทุกครั้ง ต้องได้รับการอนุญาติจากผู้พัฒนาแล้วทุกครั้งเท่านั้น ซึ่งจะอีเมลไปแจ้งผู้ใช้ก่อนทุกครั้ง ผู้ใช้จึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งการอนุญาติดังกล่าว ทางผู้พัฒนาคำนึงถึงระบบความปลอดภัยต่อระบบโปรแกรมที่ตั้งไว้ในตัวผลิตภัณฑ์ และไม่อนุญาติให้ผู้ใช้ดำเนินการเปลี่ยนคีย์ซ้ำซ้อน หรือแก้ไขคีย์เอง ภายหลังจากการยืนยันขอเปิดใช้งานแล้ว นอกจากการตรวจสอบสถานะการใช้โปรแกรมเท่านั้น

เข้าระบบที่นี่