FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Version
   R2

  ลำดับขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มสนใจทั่วไป

  Download
  สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียน
   สมาชิกเข้าสู่ระบบ
© extracafe
Privacy Policy   |   Terms of Use
 

ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์ตร้า คาเฟ่ หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มพัฒนาวันแรก ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน นับระยะเวลาการพัฒนาแล้วมีระยะเวลา 10 กว่าปีแล้ว ซึ่งมีการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ และแก้ไขบั๊คอย่างต่อเนื่อง ให้สมาชิกได้ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยตลอดเวลา ก็ไม่เคยเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใด ซึ่งผมก็เต็มใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด เพื่อให้ทุก ท่านที่เป็นสมาชิกได้ใช้คุณสมบัติที่ดีของโปรแกรมในแบบฟรี ๆ ซึ่งก็แฟร์ ๆ ครับ ปัจจุบันผมจำเป็นต้องจ้างบุคคลากรซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่เปิดร้านเน็ตในการให้บริการทางโทรศัพท์ เพราะมีความรู้ด้านการใช้งาน ในการให้คำปรึกษา เนื่องจากมีข้อมูลการใช้งานที่ครบ

สำหรับการจำหน่ายสิทธิ์การใช้งาน จะเป็นแบบตลอดไม่จำกัดอายุการใช้งานนะครับ สมาชิกเก่าก็ใช้เวอร์ชั่นใหม่ได้ฟรี ซึ่งหากผู้ใช้ทำความเข้าใจโปรแกรม จะสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาคอขวดในการโทรติดต่อบุคลากร ให้พอเพียงและไม่ซ้ำซ้อนกัน จนการติดต่อไม่พอเพียงในบางช่วง

ข้อคำแนะนำในการโทรติดต่อ เพื่อขอคำปรึกษา เนื่องจากผมยังคงนโยบายเดิมคือให้คำปรึษาฟรี แม้สมาชิกจะใช้มาหลายปี ทำให้เกิดปัญหาคอขวดในการโทรปรึกษาบางช่วง เพื่อช่วยลดปัญหา ท่านสามารถดำเนินการดังนี้
1. กรณีปรึกษาปัญหาด้านการใช้งานที่ผิดปกติ เนื่องจากปัญหาในการใช้งานจากเดิมที่ปกติ แล้วเพิ่งจะพบปัญหา 99.9% จะไม่ใช้บั๊ค แต่ปัญหาดังกล่าวมักมาจาก คือ การใช้งานวินโดว์ การวางระบบแลน และติดตั้งโปรแกรม ในร้านของท่าน ที่มักโยงโปรแกรมซึ่งทำงานตลอด 24 ชม. ดังนั้นสมาชิกต้องเตรียมข้อมูลดังนี้ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และช่วยเหลือปัญหาของสมาชิกได้

     1.1 เหตุการณ์ก่อนที่ปกติ เครื่องท่านมีการใช้งานอย่างไรบ้าง จนมาพบว่าผิดปกติ เช่น ติดตั้งโปรแกรมอะไร , ถอดโปรแกรมอะไรไป ไปลบองค์ประกอบส่วนใดของวินโดว์ เป็นต้น
     1.2 อธิบายขั้นตอน และการทำงานส่วนใดที่ผิดปกติในร้านของท่าน เช่น ร้านท่านคลิ๊กเมนูใดไม่ได้ , ร้านท่านทำระบบใดในโปรแกรมไม่ได้ เป็นต้น
     1.3 สมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้านของท่าน ไม่ใช้รอคำตอบ เพราะคำตอบจะไม่มีสูตรสำเร็จ และแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันด้วย พึงระลึกเสมอว่า ปัญหา 99.9% จะไม่ใช้บั๊ค แต่ปัญหาดังกล่าวมักมาจาก คือ การใช้งานวินโดว์ การวางระบบแลน และติดตั้งโปรแกรม ในร้านของสมาชิก.

2. กรณีต้องการแจ้งบั๊ค ให้ท่านเรียงลำดับเหตุการณ์ จนถึงขั้นตอนการเกิดบั๊ค อย่างละเอียด (หากท่านไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ จะไม่รับแจ้งนะครับ )
3.ต้องการเพิ่มเครื่อง เปลี่ยน HDD เครื่องเซอร์เวอร์ ให้เข้าระบบที่นี่(คลิ๊ก) และทำตามขั้นตอนของระบบได้เลย โดยไม่ต้องโทรแจ้งครับ
4. กรณีลืมลำดับสมาชิกเข้าระบบ ต้องการให้ค้นหา คิดค่าบริการ 300 บาท/ครั้ง (ลำดับสมาชิกและอีเมล เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องรักษาและเก็บเป็นความลับ เพื่อใช้สิทธิ์ในการติดต่อ พึงระลึกเสมอว่า สิทธิ์ในการใช้งานท่านใช้ได้ตลอด และหลายปีที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยเรียกเก็บเพิ่ม แม้จะอัพเดทโปรแกรมมาหลายเวอร์ชั่นแล้ว ดังนั้นการที่ท่านละเลย จึงถือเป็นการสละสิทธิ์โดยปริยาย)

 

โทรปรึกษารายละเอียด

โทร. 084 0106057 ในวันธรรมดา เวลา 10.00 - 16.00 น.

หรือสอบถาม ผ่านระบบ Live Chat 12.00-16.00น.ได้ที่หน้าเวบ www.extracafe.com

ในการปรึกษาพึงระลึกเสมอว่า ท่านต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร้านของท่านด้วย จึงขอให้ท่านเตรียมข้อมูลเหตุการณ์-ขั้นตอนการใช้งานไว้ด้วย ก่อนโทรติดต่อ อีกทั้งจะทำให้การติดต่อรวดเร็วขึ้น การติดต่อท่านอื่นที่รอสายก็ไม่เป็นคอขวด ด้วยครับ

ติดต่อขอลงทะเบียน
ท่านสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย และติดต่อขอลงทะเบียนได้ ที่นี่