EXTRA CAFE
    
โปรแกรมสำหรับธุรกิจร้านอินเตอร์เนต
 


แจ้งปัญหาการยืนยันลงทะเบียน
email :  
ชื่อร้าน :
   
  โปรดระบุปัญหาการลงทะเบียน
(
เรียงลำดับเหตุการณ์ ที่ท่านเริ่มดำเนินการ จนถึงปัญหาของขั้นตอนการลงทะเบียนในลำดับต่างๆ โดยสามารถทำให้เกิดข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ที่ท่านดำเนินการ จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของการลงทะเบียนของท่านได้)

 
 
   
  โปรดระบุลำดับขั้นตอนที่พบปัญหาที่ข้อใดใน1-13ขั้นตอน
   
   
   

หมายเหตุ
เมื่อได้ทำการ "Submit" แล้ว ระบบจะส่งอีเมล แจ้งการทำรายการชั่วคราวให้อัตโนมัติ 1ฉบับ หลังจากนั้นท่านจำเป็นต้องรอการตรวจสอบจากจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะตอบกลับทางอีเมล อีก1ฉบับ