FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Version
   v5.5

ดาวน์โหลดไปทดสอบการใช้งานได้แล้วคลิ๊กเลย

  ลำดับขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มสนใจทั่วไป

  Download
  สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียน
   สมาชิกเข้าสู่ระบบ
© extracafe
Privacy Policy   |   Terms of Use( Shareware ) ในการทดสอบ ส่วนของโปรแกรมจะมี 2 โปรแกรมด้วยกันคือ


    
1. ExtraCafe Server เป็นเครื่องที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยดูแลร้าน มีหน้าที่ควบคุมและส่งคำสั่งไปยัง Client และเป็นตัวเก็บฐานข้อมูล การรายงาน ประวัติ ทำคูปอง สั่งล็อคหน้าจอ และอื่น ๆ ผู้ดูแลร้านสามารถตรวจสอบจำนวนเงินและเวลาที่ใช้งานเข้า-ออกของลูกค้าได้ กำหนดแสดงราคา สามารถตรวจสอบรายงานการใช้งานเครื่อง ซึ่งจะแสดงประวัติ รายรับประจำวัน-เดือน สามารถเลือกเจาะเข้าไปตรวจย้อนดู ในแต่ละวันของแต่ละเครื่อง หรือแยกเฉพาะรายชื่อล็อคอินได้

     2. ExtraCafe Client เป็นเครื่องที่ลูกค้าใช้งาน มีหน้าที่ติดต่อขอรับข้อมูลและทำตามคำสั่งจาก Server ซึ่งทุกครั้งเมื่อได้รับคำสั่งจาก Server แล้ว จะมีบทบาทในการควบคุมการใช้งานเครื่อง โดยมีหน้าที่ทำตามคำสั่งจากคำสั่งที่ได้รับมา ซึ่งถือป็นส่วนสำคัญที่จะจัดสรรเวลา และกำหนดขอบเขตในการใช้งานของลูกค้า ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามผู้ดูแลกำหนด

หากท่านมีเครื่อง Server 1 เครื่อง + Client ไม่เกิน 3 เครื่อง รวมไม่เกิน 4 เครื่อง สำหรับท่านที่ จะเปิดร้านเน็ต สามารถทดสอบใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ (มีคุณสมบัติ และซอฟท์แวร์ทดลองนี้ เป็นตัวเดียวกับที่ จะลงทะเบียนทุกประการ) ทดลองคุณสมบัติได้ ดังนี้

V5.5c 17/09/56

1. แก้ไขการแสดงเวลาเหลือที่ client แสดงมุมขวา เดินถอยหลังหรือเพี้ยน
2. แก้ไขฟอร์มยอดเงินคงเหลือ - ยอดเงินที่ต้องชำระ error
3. แก้ไขปัญหาแก้ไขสถานะการล็อคเอาท์ของคูปองสมาชิกช้า ที่เซอร์เวอร์
4. แก้ไขคูปองสมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ไคแอนท์ไม่ได้
5. แก้ไขระบบสุ่มรางวัล แต้มไม่ตัดบางครั้ง และอื่นๆ

V5.5b 02/09/56

1. แก้ไขปัญหาการลงทะเบียนไม่ได้ใน Windows7
2. แก้ไขเพิ่มต่อใน V5.5c

V5.5a 03/03/56

1. ย้ายการแสดงผล การจัดอันดับแต้ม ผู้ใช้บริการ ไปยังเมนูฟอร์มเวลาClient
2. เพิ่มเมนูเลือก โซนเกม คงที่ เฉพาะเครื่อง ที่ไม่ต้องการใช้โปรโมชั่นแบบพิเศษ
3. แก้ไขปัญหา การล็อคหน้าจอเด้ง
4. ที่Setting1 เพิ่มเมนู เลือกยกเลิกฟอร์มหยุดเวลา คืนเงิน และ ฟอร์มหยุดเวลา ยอดเงินที่ชำระจริง
5. ที่Setting1 เพิ่มเมนู เลือกแสดง/ไม่แสดง ยอดเงินคงเหลือกรณีคูปอง
6. ตัดระบบ Kill process ออก เนื่องจากพบข้อผิดพลาดบางประการ
7. ปรับปรุงฟอร์ม แสดงเวลาเหลือที่ Cllient
8. ปรับปรุงฟอร์ม หยุดเวลา - คืนเงิน สวยงาม
9. แก้ไขกรณีใช้โปรโมชั่นสุ่มรับของรางวัล ระบบจะเช็คเวลาเหลือมากกว่า2นาที จึงจะสุ่มได้

V5.5 17/08/55

1. พัฒนาต่อ ยอดในระบอัตราค่าบริการ มีระบบสมาชิก ได้สิทธิ์อัตราค่าบริการพิเศษ
2. พัฒนาต่อ ยอดในระบอัตราค่าบริการ มีโปรโมชั่นแบบวันพิเศษ
3. พัฒนาต่อ ยอดจากระบบสมาชิกได้รับแต้ม โดยเพิ่มระบบ แลกแต้ม เพื่อสุ่มรับของรางวัล
4. เพิ่มระบบสมาชิก เล่นไม่จำกัด มีสิทธิ์ได้แต้มสะสม
5. เพิ่มระบบ ใส่รูปสกรีนล็อคหน้าจอ
6. พัฒนาต่อ ยอดจากระบบสมาชิกได้รับแต้ม โดยเพิ่มระบบ จัดอันดับสมาชิก
7. มีระบบเคลียร์ ลบแต้ม
8. เพิ่มเมนูเลือกใช้ช่องโปรโมชั่น เติมเงิน ทั้งในระบบคูปองและไม่ใช้คูปอง จาก 4 ตัวเลือก เป็น 8 ตัวเลือก
9. แก้บั๊คการตัดยอดเงิน กะพนักงาน โดยตัดให้ตรงตามกะที่มีการเปลี่ยนกะจริง ๆ ให้เหมาะสำหรับร้านที่เปิด 24 ชม. (ของเดิมข้ามวัน ยอดเงินจะหาย)
10. แก้ไขตำแหน่ง รีปรินต์ และฟอร์มให้อยู่หลัง
11. แก้ไขข้อความ หากต้องการแก้ไข ประวัติลูกค้าให้คลิกที่ช่อง สมาชิก
12. ย้ายตำแหน่งบางเมนูเล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
13. ปลดล็อคใส่รหัส Admin จะขึ้นรายงาน
14. แก้ไขคูปองทั่วไป ไม่ให้เปลี่ยนรหัส / ชื่อ
15. เพิ่มแจ้งเตือนเครื่องหลุดการติดต่อที่ เซอร์เวอร์ ด้วยเสียง และข้อความ
16. เพิ่มการแสดงชื่อล็อคอินที่เติมเงิน ในรายงาน สำหรับการค้นหา
17. เพิ่มระบบล็อคอินแบบไม่ใช้คูปอง ให้รอการเชื่อมต่อ จึงเริ่มนับเวลา
18. เพิ่มระบบ kill process สามารถสั่งปิดโปรแกรมที่ลูกค้ากำลังใช้งานผ่าน Server
19. เพิ่มระบบ kill process ในคำสั่ง On Boot สามารถสั่งปิดโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่รัน พร้อมกับโปรแกรม ขณะบูตเครื่งใหม่
20. เพิ่มระบบ kill process ในคำสั่ง System Lock สามารถสั่งปิดโปรแกรมไม่พึงประสงค์ โดยทำงานเมื่อล็อคหน้าจอ สามารถประยุกต์แก้ปัญหา เกม FiFa online ล็อคอินค้าง รวมถึงโปรแแกรมอื่น ๆ
21. เพิ่มระบบ kill process ในคำสั่ง Unlock สามารถสั่งปิดโปรแกรมไม่พึงประสงค์ โดยทำงานเมื่อลูกค้าใช้บริการอยู


V5.2a 26/01/55

1. เพิ่มระบบ สลิปคูปองด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับร้านที่มีกะพนักงาน และใช้ระบบให้ลูกค้าสะสมแต้มสมาชิก พร้อมบันทึกรายงานทันทีที่ปรินต์
2. ปรับ / จัดฟอร์ม โปรโมชั่นใหม่ ให้เรียง-ดูง่ายขึ้น และรองรับการกำหนดที่ได้มากกว่า 4 ตัวเลือก (ในเวอร์ชั่นถัดไป)

V5.2 28/12/54

1. ปรับปรุงระบบ Remote Desktop
2. ปรับปรุงโครงสร้าง ในระบบแสดงรายงานใหม่
และแก้ไขการรายงานในแบบไม่ใช้คูปอง ให้แสดงแบบ Real time ตรวจสอบได้ทันที (รองรับกะพนักงาน)
3. เพิ่มระบบกะพนักงาน
สามารถตรวจสอบยอดเงินของพนักงานแต่ละคนได้ และแสดงรายงานรายรับของพนักงานแต่ละคน
4. มีระบบคืนเงิน
พร้อมทั้งระบบแสดงรายงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ และใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
5. เพิ่มระบบโปรโมชั่นคูปอง และไม่ใช้คูปอง
โดยเพิ่ม-ลดเงิน เมื่อ login หรือเติมเงิน ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดโปรโมชั่นได้มากขึ้น
6. มีระบบรายงานส่วนลด-เพิ่มเงิน
พร้อมทั้งแสดงรายงาน ที่สามารถตรวจสอบได้ และใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
7. เพิ่มเมนูลัด-ตัวเลือก เพื่อกำหนดโปรโมชั่น
ในระบบการล็อคอิน-เติมเงิน ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดให้ใช้งานบ่อยที่สุด 4 ตัวเลือก
8. แบ่งหน้าในรายงาน หน้าละ 150 เรคคอร์ด
เพื่อลดการโหลดข้อมูลรายงาน เมื่อมีข้อมูลของรายงานเพิ่มมากขึ้น

V5.1a 22/7/53

1. แก้ระบบการเชื่อมต่อโดยใช้ Computer Name เป็นหลัก เพื่อรองรับระบบ NO HDD
2. แก้ไขให้รองรับ Windows 7
3. เพิ่มช่อง user ที่ตารางหลักแสดงหมายเหตุ (เพิ่มเป็น 4 ช่อง)
4. แสดงชื่อ user เมื่อเงินลูกค้าหมด ขณะทำการล็อคอินเพื่อรอดำเนินการ เติมเงิน
5. แก้ไขระบบแต้ม เมื่อล็อคอิน ในระบบสมาชิกแบบไม่จำกัดเวลา เมื่อหยุดเวลาแล้วแต้มถูกรีเซ็ตเป็น 0
6. สามารถเลือกเวลา Shutdown อัตโนมัติเมื่อไม่มีผู้ login ได้ (ในเวลากี่นาที) ในเมนูกำหนดค่า =>Settings

V5.0c 09/12/52

1. แก้ไขให้สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Deepfreeze ได
2. แก้ไขให้สามารถเข้าเมนู "กำหนดค่า" ที่ Serverได้ ในขณะที่มีการใช้งาน หรือนับเวลา Client อยู่
3. แก้ไขสิทธิ์การเข้าเมนู "คูปอง" ที่Server ต้องใช้รหัส Admin เท่านั้น
4. แก้ไขระบบการได้รับแต้มสะสม เพื่อแลกเวลาในการใช้งานของลูกค้าสมาชิก ที่ไม่เพิ่มให้ในบางกรณีที่เติมเงิน
5. แก้ไข Bug เมื่อล็อคหน้าจอแล้วซ่อน Taskbar ให้แสดง Taskbar เพื่อสำหรับการตรวจสอบ การรันโปรแกรมที่ค้างอยู่ หลังจากหมดเวลา
6. เพิ่มคำสั่งและเมนูโดยสามารถเลือก "แสดงเวลาเหลือที่ Client "เพื่อสำหรับการตรวจสอบ เวลาของลูกค้าที่ใช้บริการในร้าน

V5.0b 18/7/52 

1. ตัดระบบการทำงานบางส่วนที่ไม่จำเป็นออก อันเป็นสาเหตุให้เกิด Bug และทำการแก้ไขใหม่ เพื่อให้ระบบการทำงานของโปรแกรมเสถียรขึ้น
2. แก้ไขระบบส่งข้อความใหม่ ให้สามารถส่งข้อความจากเซอร์เวอร์ ของแต่ละไคแอนท์ในเมนูที่เซอร์เวอร์ และข้อความแสดงที่หน้าจอไคแอนท์ทันที
3. แก้ไข Bug การเปลี่ยนชื่อ-รหัสผ่านที่ยาวเกิน 12 ตัวอักษรใน Client ที่ทำให้ไม่ตัดยอดเงินที่ใช้งาน เมื่อหมดเวลาแล้ว
4. ตัดระบบ remote destop ออก เนื่องจากพบปัญหาในการใช้งาน และจะทำการตรวจสอบแก้ไข ต่อไปคุณสมบัติ พิเศษและเด่นเพิ่มเติม ของโปรแกรมนี้ (ใน V 5.0 ) จะมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น (ผู้ที่เคยใช้เวอร์ชั่นเก่า และจะใช้เวอร์ชั่น นี้ โปรดตรวจสอบ เนื่องจากมีบางส่วนที่ผู้พัฒนาจำเป็นต้องปรับโครงสร้างเก่า ให้เข้ากับรูปแบบโดยรวม และโครงสร้างใหม่)

1. ปรับปรุง และแก้ไข ระบบล็อคสกรีน ที่บางครั้ง error
2. เพิ่มฐานข้อมูล สามารถเก็บประวัติข้อมูล ชื่อสมาชิก ในร้านได้ (Log) ทำให้สามารถตรวจสอบใครเป็นผู้ใช้งานได้
3. ในระบบสมาชิกที่ใช้ชื่อคูปองล็อคอินที่ Client กรณีเงินหมด สามารถแลกแต้ม และเติมเงิน ที่ Client แล้วระบบจะล็อคอินให้ใช้งานได้ทันที (ของเดิมต้องออกไปล็อคอินอีกครั้ง)
4. ในระบบสมาชิกที่ใช้ชื่อคูปองล็อคอินที่ Client กรณีเงินหมด สามารถล็อคอินที่ Client แล้วแจ้งผู้ดูแลร้าน ให้เติมเงิน ที่ Serverได้ แล้วระบบจะล็อคอินให้ใช้งานได้ทันที ตามจำนวนเงินและได้รับแต้ม เช่นเดียวกับการเดิมด้วยคูปองใบใหม่ผ่าน Client
5. กรณีจะถอดโปรแกรมออก ต้องมีรหัส Admin จึงจะสามารถถอดโปรแกรมออกได้
6. ที่ Client มีระบบ Restore เพื่อซ่อมแซมตัวเอง เมื่อไฟล์ extracafeclient ถูกลบ (การกุ้ข้อมูลบางครั้งต้องรีสตาร์ต) ในกรณีไม่สามารถกู้ได้บางไฟล์ ระบบจะทำการล็อคหน้าจอค้างไว้ เพื่อไม่ให้เข้าใช้งาน (ผู้ดูแลต้อง เข้า Safe Mode เพื่อทำการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟล์ใหม่)
7. รองรับรูปแบบและโครงสร้างใหม่ ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยสามารถทำการ Path และใช้งานได้ทันที
8. แก้ไขระบบการรับส่งข้อมูลบางคำสั่ง ระหว่าง Server & Client เนื่องจากพบว่าระบบป้องกันโปรแกรมโกงเกมส์ ของบางเกมส์ได้ปิดระบบการรับข้อมูล ในระบบ UDP
9. มีระบบตรวจสอบสถานะ การทำงานของโปรแกรม ทำให้โปรแกรมทำงานเสถียรขึ้น
10. แก้ไขระบบตรวจสอบสถานะ การทำงานของโปรแกรมใหม่


คุณสมบัติ พิเศษและเด่นเพิ่มเติม ของโปรแกรมนี้ (ใน V 3.2 )

     1. แก้ระบบการล็อคอินที่ Server เหลือเพียงครั้งเดียว สามารถเข้าถึง ในแต่ละเมนูหลัก สำหรับรหัส Adminเข้าได้ทั้ง 4 เมนูทันที (เมนูเช็ค-ตรวจข้อมูล รายงาน กำหนดค่า และคูปอง) ส่วนรหัสผู้ช่วย (เมนูเช็ค-ตรวจข้อมูล และคูปอง)
     2. มีระบบจำหน่ายสินค้า สามารถบันทึกเพิ่มสินค้าใหม่ / ลบและแก้ไขรายการสินค้าเดิมได้
     3. ปรับโครงสร้าง ระบบการกำหนดโปรโมชั่นแบบไม่ใช้คูปองใหม่ ด้วยการใช้ระบบการคำนวนเงินแทน (จากเดิม V 2.4 เป็นเวลาต่อชั่วโมง)
     4. ปรับโครงสร้าง อัตราค่าบริการแบบแยกช่วงเวลาได้อย่างอิสระ ตามการใช้ของช่วงเวลานั้นๆจริง ทั้ง 2 โซน (โซนเกมส์และโซนอินเตอร์เน็ต)
     5. ปรับโครงสร้าง ระบบคูปอง และแก้ไขระบบการฟอร์เมตวันที่ การรวมวันหมดอายุจากการเติมเงินระหว่างคูปอง รวมถึงเงื่อนไขการเติมเงินระหว่างคูปองใหม่
     6. ระบบคูปองเพิ่มการจำกัดการล็อคอิน เพื่อผู้ใช้สามารถนำระบบไปประยุกต์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่นการสร้างคูปองเพื่อแลกเงินโบนัสสูง ๆ (เน้นกลุ่มลูกค้า นั่งเล่นนาน ๆ แต่ล็อคอินได้ไม่เกิน 1 ครั้ง / ใบ เป็นต้น) , แก้ปัญหากลุ่มลูกค้าล็อคอินเข้า ๆ ออก ๆ บ่อย (เช่น หยุดรอเวลาเล่น เพื่อขายสินค้าในเกมเสร็จ , รอโหลดเกม)7. ระบบคูปอง เพิ่มระบบการค้นหาคูปองตามจำนวนเงิน
     8. แสดงการคำนวนค่าบริการ และเวลาในแต่ละช่วง ที่ช่องตารางในการแสดงผล Client ที่ติดต่อ (เมื่อคลิ๊กที่ช่องตารางเวลา)
    
9. แสดงการคำนวน ค่าเช่าเครื่อง-ค่าบริการสินค้า ที่ช่องตารางในการแสดงผล Client ที่ติดต่อ (เมื่อคลิ๊กที่ช่องตารางค่าเช่าเครื่อง-ค่าบริการสินค้า)
    
10. มีระบบช่วยการคำนวน ในกรณีที่ลูกค้าได้ชำระเงินค่าเช่าเครื่อง โดยผู้ใช้สามารถระบุการชำระตามจำนวนที่ลูกค้าจ่ายจริง เพื่อให้ระบบช่วยการคำนวน
    
11. มีระบบช่วยการคำนวน ในกรณีที่ลูกค้าได้ชำระเงินค่าสินค้าบริการอื่น ๆ โดยผู้ใช้สามารถระบุการชำระตามจำนวนที่ลูกค้าจ่ายจริง เพื่อให้ระบบช่วยการคำนวน
    
12. มีการช่วยแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าบริการแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงิน (ในกล่องกาเครื่องหมายด้านขวาสุด)
    
13. มีระบบล็อคหน้าจอโปร่งใส ที่ออกแบบมาพิเศษ (Extra) โดยใช้แนวความคิดเพื่อให้ลูกค้า ของผู้ใช้สามารถเห็นการรันของแอ๊พริเคชั่นโปรแกรม / เกมส์ ภายใต้ฟอร์มล็อคสกรีน ต่อการประยุกต์เพื่อจัดการปิดทุกโปรแกรม / เกมส์ที่ไม่อาจสามารถปิดด้วยคำสั่งปิด Close All Task นี้
    
14. สามารถ Chat กันได้ ระหว่างลูกค้า-ลูกค้า และ ผู้ดูแลร้าน-ลูกค้า
    
15. ปรับโครงสร้าง ระบบการติดต่อใหม่ ทั้งการรับ-ส่งข้อมูล การแสดงสถานะ ที่รวดเร็วขึ้น
    
16. Remote Destop ดู-ควบคุมหน้าจอ Client ได้
    
17. แก้ไขระบบสมาชิก ในส่วนของระบบคูปองบางส่วน โดยใช้โครงสร้างเดิม ปรับปรุงจาก V3.2a ( สำหรับร้านที่มีปัญหาระบบสมาชิกในคูปอง )
    
18. ปรับปรุง และแก้ไข การแสดงผลในบางเมนู-คำสั่ง

    
19. แก้ไขระบบป้องกัน การแก้ไขฐานเวลาในโปรแกรมเซอร์เวอร์ใหม่ โดยแก้ไขระบบดังกล่าวที่มีผลต่อการหยุดของเวลาในไบออสบางครั้ง เมื่อรันโปรแกรมเซอร์เวอร์เกิน 24 ชม. (สำหรับเวอร์ชั่นนี้ กลุ่มผู้พัฒนายังคงตัดสินใจ ไม่ตัดระบบป้องกันนี้ออก แต่ยังคงระบบป้องกันเดิมเอาไว้ และดำเนินการพัฒนาแก้ไขต่อไปแล้ว)
     
20. เครื่อง Client สามารถเลือกเติมเงิน ในระบบคูปองให้เครื่อง Client อื่นได้ ที่เป็นระบบคูปองระหว่างลูกค้า-ลูกค้า ด้วยกันเอง หรือเพิ่มความสะดวกในกรณีที่ผู้ดูแลร้าน ไม่สะดวกทำการเติมเงินผ่านที่เครื่องเซอร์เวอร์โดยตรง แต่สามารถขออนุญาติยืมเครื่องลูกค้าบางท่านที่สะดวก ทำการเติมเงินให้ลูกค้าท่านอื่นแทนได้


คุณสมบัติ พิเศษและเด่นเพิ่มเติม ของโปรแกรมนี้ (ใน V 2.4 )

1. รองรับการทำโปรโมชั่นต่าง ๆ ในร้านเน็ตคาเฟ่ ทั้งแบบใช้คูปอง-ไม่ใช้คูปอง หรือผสม ใน Server เครื่องเดียว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละร้านได้อย่างเหมาะสม
2. ที่เครื่อง Client แต่ละเครื่อง สามารถเลือกคิดอัตราค่าบริการได้ตามใจชอบอิสระ โดยคิดราคาตามโซนเน็ตและเกมส์ ได้ทันทีตามใจชอบแบบอิสระ โดยผ่าน Server (แก้ไขใหม่)
3. และแต่ละโซนยังสามารถเลือกคิดอัตราค่าบริการ ได้หลายช่วงเวลาได้ตามใจชอบ ที่ต่างกันโดยได้อิสระ เช่น เช้า-สาย-บ่าย-เย็น-ค่ำ-มืด (เลือกได้ 3 ช่วงเวลา)
4. รองรับให้ผู้ดูแลร้าน สามารถกำหนดสิทธิของลูกค้า ในการอนุญาติให้เป็นสมาชิกของร้านในภายหลัง (ในระบบคูปอง)
5. เพิ่มความอิสระให้ลูกค้าสามารถ เปลี่ยนชื่อ / รหัส โดยไม่ต้องแจ้งผู้ดูแลร้าน ผ่านเครื่อง Client (ในระบบคูปอง)
6. เมื่อเงินหมด ลูกค้าที่เปลี่ยนชื่อ (Username) / รหัส (Password) ตนไปแล้ว สามารถเติมเงินให้กับรหัสตนเอง ด้วยคูปองใบใหม่ โดยไม่ต้องรบกวนผู้ดูแล โดยเติมผ่านเครื่องลูกข่าย (Client)
7. มีระบบการสะสมโบนัส เพื่อแลกเป็นเวลาในการเล่นของสมาชิก
8. เพิ่มระบบการตรวจเช็ค ประวัติการใช้งานของลูกค้าในเมนูหลัก "เติมเงิน & ตรวจเช็คข้อมูล" และ "รายงาน" (ระบบรายงาน ที่พร้อมตรวจสอบและลบได้เฉพาะแต่ Admin เท่านั้น ที่เป็นระบบการบันทึกแบบเหตุการณ์จริง แสดงที่มาของรายรับแบบตรงไปตรงมา ที่ไม่สามารถลบได้นอกจากผู้ดูแลระบบ แม้คูปองที่เคยสร้างโดยผู้ช่วยจะถูกลบไปแล้วก็ตาม ) (แก้ไขใหม่)
9. ปรับปรุงและพัฒนาระบบใหม่ เช่น ปุ่มคำสั่ง เมนู การส่งข้อมูล-ติดต่อ ฯลฯคุณสมบัติ พิเศษและเด่นเพิ่มเติม ของโปรแกรมนี้ (ใน V 2.3 )

     1. มีระบบป้องกันไม่ลูกค้าปรับแต่งแก้ไขค่าต่าง ๆ ใน Windows เช่น ซ่อนไดรฟ์เพื่อไม่ให้ลูกค้าดาวน์โหลด เก็บไฟล์ที่ไม่ถูกต้องไว้ในเครื่อง ซ่อน ControlPanel เพื่อป้องกันลูกค้าถอด Add/Remove โปรแกรมภายในร้าน ระบบป้องกันการปรับแต่ง Destop และระบบป้องกันอื่น ๆ อีกมาก
    
2. ด้วยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ (Extra) นี้ ในเครื่อง Client สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการต่อเวลาหลังจากถูกล็อคการใช้งานแล้ว สามารถออกจากโปรแกรมหรือตัวละครเกมส์ที่รันไว้ได้ทันทีโดย เรียกใช้คำสั่ง Shutdown หรือ Restart (ได้ที่ From ล็อคอินคูปอง ) ทำให้ลูกค้าหมดห่วงเรื่องโปรแกรมหรือตัวละครเกมส์ที่ค้างไว้ที่เครื่องนั้น ๆ ได้ อีกทั้งยังทำให้ไม่ขัดกับความรู้สึกในการใช้บริการ (แก้ไขใหม่)
    
3. ผู้พัฒนาได้กำหนดความยืดหยุ่นในการใช้งาน Client โดยสามารถปลดล็อคเครื่อง Client หรือเปิดให้ลูกค้าเล่นชั่วคราว ได้ด้วยรหัสฉุกเฉิน (รหัสผู้ดูแลร้านเท่านั้น) แม้ในภาวะที่ Server ดาวน์ หรือได้หลุดจากการติดต่อ กันแล้ว
     4. สามารถจำกัดเวลาผู้เล่นได้ ทั้งที่เครื่อง Server และสำหรับที่เครื่อง Client จะใช้รหัสฉุกเฉิน (รหัสผู้ดูแลร้านและ รหัสผู้ช่วยดูแลร้าน) แทนการใช้คูปองล็อคอิน ( เพิ่มความสะดวกในการบริการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คูปอง )
     5. ผู้ดูแลร้านสามารถกำหนด-เปลี่ยนรหัสผ่าน Admin ผู้บริหารร้านได้เอง และเป็นผู้กำหนดรหัสให้กับ ผู้ช่วยดูแลร้านได้อีก 5 คน (ในเมนู"กำหนดค่า")
     6. รหัสของผู้ช่วยมีความสามารถในการดูแลร้านบางส่วน เท่านั้นไม่มีสิทธิ์แก้ไขระบบที่สำคัญได้หรือขอใช้เครื่อง Client ได้ฟรี (เพราะโปรแกรมนี้ ผู้พัฒนาต้องการ มีระบบรายงานที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ช่วย สำหรับบริหารงานแทนเจ้าของกิจการ)
     7. มีระบบล็อค / ปรับเสียง ไม่ให้ผู้เล่นเปิดเสียงดังเกิน ที่ผู้คุมร้านกำหนดไว้ได้
    
8. เลือกขนาดและจำนวนการสร้างคูปอง / กระดาษ A4 ได้ 4 ขนาด เช่น ทำคูปอง 48 ใบ, 40 ใบ, 30 ใบ, 24 ใบ / กระดาษ A4 ทำให้ง่ายต่อการจำหน่าย และเลือกขนาดได้ตามความเหมาะสมกับราคาของคูปอง
     9. Client มีระบบป้องกันสามารถสั่งปิด Shutdown ตัวเองได้โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการล็อคอิน หรือใช้งานอย่างถูกต้องใน 3 นาที และระบบป้องกันอื่น ๆ อีกมาก
     10. Client มีความอิสระและยืดหยุ่นสูง หลังจากรับคำสั่งจาก Server แล้ว Client ยังคงความสามารถที่จะทำงานควบคุมเครื่องต่อไปได้ โดยยังคงรักษาสภาพในการจับเวลาได้ตลอดจนครบเวลา แจ้งเตือนและ ทำการล็อคหน้าจอได้ด้วยตนเอง แม้ในภาวะที่ Server ดาวน์ หรือได้หลุดจากการติดต่อ กันแล้ว
     11. ที่เครื่อง Client แต่ละเครื่อง สามารถเลือกคิดอัตราค่าบริการได้ตามใจชอบอิสระ โดยคิดราคาตามโซนเน็ตและเกมส์ ได้ทันทีตามใจชอบแบบอิสระ โดยผ่าน Server
     12. เพิ่มระบบการตรวจเช็ค ประวัติการใช้งานของลูกค้าในเมนูหลัก "เติมเงิน & ตรวจเช็คข้อมูล" และ "รายงาน" (ระบบรายงานที่พร้อมตรวจสอบและลบได้เฉพาะแต่ Admin เท่านั้น ที่เป็นระบบการบันทึกแบบเหตุการณ์จริง แสดงที่มาของรายรับแบบตรงไปตรงมา ที่ไม่สามารถลบได้นอกจากผู้ดูแลระบบ แม้คูปองที่เคยสร้างโดยผู้ช่วยจะถูกลบไปแล้วก็ตาม )
     13. ด้วยความสามารถเฉพาะ Extra นี้ ลูกค้าที่หมดเวลาแล้วไม่ทำการต่อเวลา สามารถปิดทุกโปรแกรม / เกมส์ ที่ลูกค้าเล่นค้างไว้ได้ทันที ที่ From ล็อคสกรีน


คุณสมบัติ พิเศษและเด่นเพิ่มเติม ของโปรแกรมนี้ (ใน V 2.2 )

     1. ออกแบบมาเน้นสำหรับร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดูแลร้านแทนคนทำงานได้ในระดับหนึ่ง
     2. พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานง่ายโดยเน้นการแสดงเมนูคำสั่งที่กระทัดรัด และเป็นภาษาไทย เพื่อสื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจในการใช้งานได้ง่ายขึ้น (โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ก็ใช้งานได้)
     3. ติดตั้งและใช้งานง่ายมาก ทันทีที่ติดตั้งสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเซตค่าใด ๆ (และคู่มือที่แท้จริงนั้นได้แฝงขั้นตอนการใช้งานอยู่ในตัวโปรแกรมแล้ว) เพราะด้วยเมนูคำสั่งที่กระทัดรัด และมีคำอธิบายการใช้งานที่เมนูในตัวโปรแกรม ทำให้โปรแกรมสามารถสื่อสารวิธีการใช้ และเข้าถึงผู้ใช้งานได้อย่างไม่ยาก
     4. Server มีความสามารถที่จะค้นหา Client และทำการ Add ชื่อเรียก Client เข้ามาที่ Server โดยอัตโนมัติ ได้ในทันทีที่ทำการติดตั้งเสร็จ ลดขั้นตอนการปรับแต่ง และผู้ดูแลร้านสามารถใช้งานได้ทันทีที่ติดตั้งโดยไม่ต้องเซตค่าอะไรเลย
     5. ระบบล็อคหน้าจอการใช้งานที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมระบบป้องกันการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาติ ผู้ดูแลร้านสามารถวางใจได้ว่าสามารถล็อคหน้าจอ ป้องกันการใช้งานได้กับโปรแกรมและเกมส์ที่รันไว้ โดยลูกค้ายังสามารถกลับมาใช้งานโปรแกรมแอ็พพริเคชั่นเดิม ที่รันไว้ได้หลังจากต่อเวลาแล้ว (โปรแกรมที่ลูกค้าใช้ยังคงสถานะเดิมโดยไม่ถูกปิด) และ ด้วยคุณสมบัติพิเศษ (Extra) นี้ หากไม่มีการต่อเวลาหลังจากล็อคหน้าจอ ลูกค้าสามารถสั่งรีบูตเครื่องหรือ Shutdown เครื่องได้ ที่ From ล็อคอิน Client เพื่อออกจากโปรแกรมหรือเกมส์ที่รันไว้ได้อย่างง่ายได้
     6. มีระบบบันทึกสถานะการใช้งาน ที่สามารถกลับมาใช้งานและนับเวลาต่อจากเดิมได้ (จนครบเวลาเดิมที่เคยตั้งไว้)ทั้ง Servsr & Client แม้ในภาวะที่จำเป็นต้องปิดเครื่อง หรือรีบูตเครื่องใหม่ (ใน Client จะรอการติดต่อกับServer ใหม่)
    
7. มีระบบสำรองข้อมูล ในกรณีที่จำเป็นต้องติดตั้ง MS Windows ใหม่ สามารถเก็บบันทึกรายงานประวัติต่าง ๆ และคูปองที่ยังไม่จำหน่าย เก็บบันทึกลงใน ดิสเกตต์ หรือไดรฟ์สำรองต่าง ๆ และหลังจากติดตั้งโปรแกรมใหม่ต่าง ๆเสร็จแล้ว สามารถเรียกกลับคืนมาใช้งานได้เหมือนครั้งก่อน โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งคูปองเก่า หรือปรินซ์รายงานเก่าเก็บไว้
    
8. เลือกรูปแบบการคิดค่าบริการได้อิสระ ว่าต้องการ จ่ายก่อนโดยคูปอง (สถานะสีน้ำเงิน) หรือ จ่ายทีหลัง แบบจับเวลาการใช้งาน รวมทั้งจำกัดเวลาการใช้เครื่องแทนการใช้คูปองได้ (สถานะสีเหลือง) หรือแบบผสมที่จำกัดเวลาผู้เล่นได้ในแบบคูปองหรือแบบไม่มีคูปอง ( ทั้ง 3 แบบรองรับการต่อเวลาในการใช้งานได้ก่อนการล็อคระบบ (หมดเวลา) )
    
9. ระบบแจ้งเตือนก่อนหมดเวลาที่แม่นยำและยืดหยุ่นสูง ตามแต่ผู้ดูแลจะเลือกกำหนดว่าจะแจ้งก่อนหมดเวลากี่นาที (ออกแบบมาพิเศษ โดยจะขึ้นแทรกระหว่างเล่นเกมส์ โดยไม่รบกวนการเล่น) และผู้ดูแลสามารถระบุข้อความการแจ้งเตือนก่อนหมดเวลาได้เหมาะสมได้เอง (ตั้งข้อความเอง และเวลาการแจ้งเตือนได้ถึง 3 ครั้ง) ทำให้ลูกค้าสามารถทราบได้ก่อนถึงเวลาการล็อคจริง โดยไม่ขัดกับความรู้สึกในการใช้บริการ และสามารถต่อเวลาได้ก่อนการล็อคจริง
    
10. สามารถตรวจสอบรายงานรายรับประจำวัน-เดือน และแสดงที่มาของรายได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะจากการเติมเงิน ,ใช้คูปอง ลดปัญหาใน เรื่องคนดูแลร้านแทน กับเรื่องรายรับที่แท้จริง ( โดยแสดงรายงานการใช้เครื่องตามความเป็นจริงแบบ Realtime รายงานทันทีไม่ว่าจะล็อคอินด้วยคูปอง หรือจับเวลาแบบไม่ใช้คูปอง และไม่สามารถลบออกได้ นอกจาก Admin ผู้ดูแลระบบเท่านั้น หรือแม้คูปองที่เคยสร้างจะถูกผู้ช่วยทำการลบออกไปแล้วก็ตาม )
    
11. กำหนดวันหมดอาย หลังจากล็อคอินคูปองไปแล้วได้
    
12. กำหนดวันหมดอายุหลังจากวันที่สร้างคูปองไปแล้วได้ โดยคูปองจะต้องถูกใช้งานก่อนถึงวันหมดอายุ
    
13. ลูกค้าสามารถกำหนด UserName และ Password ได้เองจากคูปอง (ลูกค้าสามารถกลับมาใช้รหัสที่เปลี่ยนนี้ได้อีก และเป็นการสร้างระบบฐานสมาชิกโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องรบกวนผู้ดูแล) และยังสามารถเติมเงิน เข้า UserName ของลูกค้าได้เอง จากคูปองใบใหม่
    
14. ผู้ดูแลร้านสามารถกำหนดราคา ตามช่วงเวลา และกำหนดราคาขั้นต่ำ สำหรับชั่วโมงแรกได้
    
15. ทั้งผู้ดูแลร้านและลูกค้าสามารถย้ายเครื่องได้ เติมเงิน ต่อเวลา หยุดเวลา เปลี่ยนชื่อ-รหัสล็อคอิน ได้ด้วยตนเอง (ลูกค้ามีสิทธิ์กระทำผ่านเมนูที่เครื่อง Client เท่านั้น)
    
16. ที่เครื่อง Server สามารถสั่ง Shutdown หรือ Restart ใน Client แต่ละเครื่องได้ทันที
    
17. ใช้ Serverสั่ง เปิด เครื่อง Client ได้ ในขณะที่เครื่อง ShutDown อยู่ ด้วยระบบ Auto (Wake On Lan) จะเปิดเครื่องให้ทันทีที่มีการเริ่มจับเวลา ล็อคอินคูปอง หรือย้ายเครื่อง ผ่าน Server โดยที่ผู้คุมร้านไม่ต้องไปเปิดเครื่อง CPU ที่เครื่อง Client
    
18. ทั้ง Server & Client มี Display แสดงเวลาการใช้งาน ในแบบ Realtime ตรงกัน ที่แสดงรายการ เวลาที่ใช้ไป , เวลาเริ่มล็อคอิน, จำนวนเงินที่ต้องชำระ /เหลือ, เมนูหยุดเวลา, เติมเงิน และที่สำคัญ เปลี่ยนรหัสคูปอง ที่ Client เพื่อรองรับระบบสมาชิกโดยไม่ต้องเรียกผู้ดูแล
    
19. มีระบบป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขฐานเวลาการคิดเงิน การใช้งานของลูกค้า ทั้งที่ Server & Client


หมายเหตุ

คุณสมบัติของโปรแกรมนี้เป็นเพียงการนำเสนอเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจว่า โปรแกรมแอ็พริเคชั่นนี้ทำงานอยู่ใต้ระบบปฎิบัติการ Os Windows ซึ่งบางคำสั่งอาจต้องรีสตาร์ตก่อน หรือใช้งานได้อย่างจำกัดต้องมี Client ออนไลน์อยู่ โดยเฉพาะระบบป้องกัน ซึ่งบางคำสั่งไม่ใช่คำสั่งที่เขียนขึ้นมาเองอันเสี่ยงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ Os บางคำสั่งโปรแกรมเพียงเรียกใช้คำสั่งจัดการที่มีมาแล้ว และเป็นของระบบปฎิบัติการ เท่านั้น (ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ หรือข้อจำกัด หรือไม่สามารถเปลี่ยนได้ ต่อการเรียกใช้งาน)

คุณสมบัติที่แจ้งนั้นกลุ่มผู้พัฒนา ทำการทดสอบอยู่ใต้ระบบปฎิบัติการ Os Windows ที่สมบูรณ์รองรับภาษาไทยเป็นหลัก (ลิขสิทธิ์ถูกต้อง แบบดั้งเดิม) โดยแนวทางการพัฒนาโปรแกรมนี้ หลีกเลี่ยงจะไม่เข้าไปจัดการหรือทำความเสียหายต่อระบบปฎิบัติการ นอกจากใช้ทรัพยากรที่มีในระบบร่วมกันเป็นหลัก และในการทดสอบคุณสมบัตินี้กลุ่มผู้พัฒนาไม่ได้ติดตั้งทดสอบร่วมกับ ซอฟท์แวร์แอ็พพริเคชั่นโปรแกรม/เกมส์ใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้ต้องตรวจสอบการทำงานของซอฟท์แวร์แอ็พพริเคชั่นอื่น ๆ อย่างละเอียดต่อการทำงานนั้น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำงานหลักของโปรแกรมนี้ หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบ Os (แม้จะ Uninstall แล้วภายหลัง) ซึ้งอาจมีผลต่อการทำงานของโปรแกรมนี้ หากนำไปใช้ร่วมกันภายใต้ระบบ Os เดียวกัน

คุณสมบัติที่แจ้งนั้นเป็นเพียงการนำเสนอเท่านั้น ทั้งนี้การนำไปทดสอบ หากมีการทำงานของโปรแกรมที่ผิดจากตามที่แจ้งในคุณสมบัตินั้น ผู้ทดสอบจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยตนเอง โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละยูสเซอร์ (ผู้ใช้) ที่แตกต่างกัน หรือต่อโปรแกรมแอ็พริเคชั่นอื่น ที่อาจส่งผลต่อการทำงานที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมในขณะนั้น หรือการรันโปรแกรมแอ๊พริเคชั่นอื่น (แบบโอเวอร์โหลด) ภายใต้ Os เดียวกัน ขณะการทำงานในบางส่วนของโปรแกรมนี้ กำลังมีการบันทึกลงฐานข้อมูลแบบเหตุการณ์จริงอยู่ เป็นผลต่อการหลุด การสะดุด หรือข้ามเหตุการณ์จากที่ตั้งให้ดำเนินอย่างปกติได้ ในขณะนั้น ซึ่งเงื่อนไขและรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันในแต่ละผู้ใช้ ที่ผู้พัฒนาไม่สามารถกำหนดความเสี่ยงได้ โดยไม่ถือเป็นภาระ และหน้าที่ของกลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรมแต่อย่างใด ที่ได้นำเสนอคุณสมบัติข้างต้นนี้ทั้งสิ้น