าม - ตอบ

 • เงื่อนไขการทดสอบหลัก ของกลุ่มผู้พัฒนา เพื่อยืนยันว่าโปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด มีอะไรบ้าง 
           
  1.ทดสอบกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP และ Windows 7 (ลิขสิทธิ์ไทย ถูกต้อง แบบดั้งเดิม และติดตั้งอย่างสมบูรณ์) ไม่รับรองโปรแกรมแอ๊พพริเคชั่น-เกมส์ อื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อการทำงานของโปรแกรมนี้ และผู้ทดสอบต้องลองตรวจสอบการใช้งานด้วยตนเอง ซึ่งโปรแกรมนี้ไม่ได้ทำงานลำพัง แต่ทำงานอยู่ใต้ระบบปฏิบัติการ Windows เช่นเดียวกับโปรแกรมแอ๊พพริเคชั่น-เกมส์ อื่นๆ ดังนั้นการทำงานที่เพี้ยนของโปรแกรม จึงอาจมาจากการทำงานของระบบอื่นๆ ในระบบปฏิบัติการ
           
  2.ทดสอบกับ
  ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ภายใต้ระบบฮาร์ดแวร์(ไดรฟ์เวอร์) ที่สมบูรณ์ มีความเสถียร
               3. ทดสอบกับตัวโปรแกรมนี้ ที่
  ติดตั้งอย่างถูกวิธี รวมถึงการถอดการติดตั้งอย่างถูกวิธีด้วย  ซึ่งรวมถึงระบบการเชื่อมต่อเน็ตเวอร์คทั้งหมด

ถาม ไม่เคยอ่านวิธีการใช้ หรือทดสอบ และไม่อยากอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข แต่จะขอลงทะเบียนใช้เลยได้หรือไม่
ตอบ
- ไม่ได้ เพราะภาระในการดูแลร้านไม่ใช่ของโปรแกรม(หรือกลุ่มผู้พัฒนา) แต่เป็นของผู้ลงทะเบียนเอง การศึกษาก่อนจึงมีประโยชน์กว่า โดยข้อกำหนดต่างๆนั้น รวบรวมโดยตรงมาจากงานของบุคลากร ในส่วนโปรแกรมเมอร์ ส่วนร้านเน็ต และบุคลากรในการรับโทรศัพท์

ถาม ทำไมก่อนลงทะเบียน มักได้รับคำแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข
ตอบ 
- เพื่อเป็นการกำหนดความเข้าใจ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้จะลงทะเบียนทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการใช้งานซอฟท์แวร์ทุกประเภทอยู่แล้ว และเป็นการคัดเลือกผู้ที่เข้าใจ ต่อการตัดสินใจที่จะนำผลงานทางความคิดนี้ ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ทั้งหมด หรือแม้บางส่วนก็ตาม  

ถาม  อยากได้เมนู ฟังก์ชั่น และรูปแบบคำสั่งต่างๆ ที่นอกเหนือจากโครงสร้างเดิม หรือขอให้แก้ไข เพื่อจะใช้เฉพาะในร้านของตนเอง ได้อย่างไร
ตอบ 
- ทั้งนี้หากยังคง ต้องการให้ดำเนินการพัฒนาตามความต้องการ แก่เฉพาะร้านของท่าน สามารถแจ้งให้ดำเนินการพัฒนาได้ โดยต้องประสานงานแก่บุคลากรทางโทรศัพท์ ส่งเรื่องให้โปรแกรมเมอร์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยที่กระทำได้ และอยู่ภายใต้สิขสิทธิ์เป็นหลักด้วย

ถาม ที่แจ้งว่าค่าลงทะเบียนในราคาชุดเริ่มต้น15Client หากมีเครื่องน้อยกว่าหรือมากกว่า จะคิดอย่างไร
ตอบ
  - หากต้องการใช้งาน มีน้อยกว่า 15Client ต้องเริ่มลงทะเบียนที่จำนวน1ชุด เท่านั้น ซึ่งจะเท่ากับใช้งาน 15Client เช่น ***ที่ร้านมี10 Client ต้องละทะเบียนที่ 1ชุด
          - หากต้องการใช้งาน มีมากกว่า 15Client สามารถเลือกลงทะเบียนจำนวน1ชุด + 1ชุด + .... +.... หรือกรณีซื้อ Client ต่อจากชุดเริ่มต้น = 1ชุด + ... + (จำนวนเศษClientที่เหลือ ) เช่น ***ที่ร้านมี30 Client เลือกลงทะเบียนเท่าที่ร้านจะใช้
= 1ชุด+1ชุด ***หรือที่ร้านมี35 Client เลือกลงทะเบียนเท่าที่ร้านจะใช้ = 1ชุด+1ชุด+5Client ***หรือสามารถลงทะเบียน มากกว่าจำนวนClientที่ร้านจะใช้ก่อนก็ได้ ไว้เผื่อขยายกิจการล่วงหน้า ได้
*
หมายเหตุ
     สำหรับการคิดเป็นชุดเนื่องจาก โปรแกรม Server นี้หน้าความคุม Client มีทั้งหมด8หน้า โดยเมื่อคลิ๊กหนึ่งหน้าซึ่งจะมีช่องควบคุมClient เป็นทั้งหมดหน้าละ 15Client
         ดังนั้น 1ชุดจึงคิดเป็นหนึ่งหน้า = 15Client  และ จำนวนเศษClentที่เหลือ = เศษจะคิดตามจริง (เศษ ที่ได้จากจำนวนClient ที่สั่งซื้อหารด้วย15)

ถาม ระบบการลงทะเบียน/ 1 License ในตัวโปรแกรมเซอร์เวอร์ ทำงานอย่างไร
ตอบ 
          1. การลงทะเบียน 1 License จะต้องติดตั้งโปรแกรมServer ไว้ก่อนแล้ว เป็นเครื่องลงทะเบียน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบ ค่าซีเรียลของฮาร์ดดิส(เฉพาะ)เครื่องเซอร์เวอร์นั้น  (ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกันของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซีเรียลนี้จะมีค่าคงที่ ไม่ว่าจะลบ แบ่งพาร์ติชั่น ฟอร์เมต หรือลงระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ )  
          2. ในเครื่องคอมฯเซอร์เวอร์ ที่จะใช้ลงทะเบียนจะมี Hdd ได้เพียง1ฮาร์ดดิสเท่านั้น (จะใช้ตั้งแต่ 2ฮาร์ดดิส พ่วงเพิ่ม หรือ Raid ไม่ได้) ซึ่งโปรแกรมจะแปลงค่าซีเรียลฮาร์ดดิส ของเครื่องเซอร์เวอร์ ให้เป็นค่าในรูป KeyCode
          3. เมื่อมีผู้จะลงทะเบียน ต้องแจ้งค่า KeyCode ที่ได้จากตัวโปรแกรมเซอร์เวอร์ที่จะใช้งานจริง ในเมนู "คลิ๊กลงทะเบียนที่นี่" ส่งมาให้โปรแกรมเมอร์ เพื่อทำการบันทึกเข้าระบบเวบฐานข้อมูล(ทางอินเตอร์เน็ต) ล่วงหน้า พร้อมกับแจ้งจำนวนClient ที่จะใช้ในร้าน
          4. เมื่อโปรแกรมเมอร์บันทึก ค่า KeyCode และจำนวนClient เข้าระบบเวบฐานข้อมูล(ทางอินเตอร์เน็ต) แล้ว ก็จะส่งอีเมลไป "แจ้งการเป็นผู้ใช้งาน" ให้ทราบ
          5. เมื่อรับอีเมลแล้ว ให้นำค่า KeyCode(ที่แจ้งไว้เดิม) หรือดูจากในอีเมลที่ได้รับ นำมายืนยันในระบบเวบ เพื่อขอรับรหัส SN ของโปรแกรม คลิ๊กที่นี่  
ระบบ(ทางอินเตอร์เน็ต) จะสุ่มและแจ้ง SN ให้ทราบ
          6. นำค่า SN ที่มีความสัมพันธ์กันกับเครื่องของท่าน(KeyCode) ซึ่งได้จากการยืนยัน-บันทึกไว้ ในระบบเวบที่ได้แจ้งไว้แล้ว นำมาลงทะเบียน ในเมนู " คลิ๊กลงทะเบียนที่นี่
" หรือเมนู " Extracafe ? " โดยต้องให้เครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมเซอร์เวอร์นั้น เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย
          7. Server จะเปิดช่องรับการติดต่อจาก Client เพื่อใช้งานควบคุม Client ได้ตามจำนวนที่แจ้งลงทะเบียนไว้

ถาม ค่าลงทะเบียน เป็นอย่างไร ตลอดสิทธิ์การใช้งานในเวอร์ชั่นที่ได้ลงทะเบียน หมายถึงอะไร แล้วถ้ามีเวอร์ชั่นใหม่ล่ะ
ตอบ 
- การชำระค่าลงทะเบียน จะให้สิทธิ์ในการใช้งาน ในเวอร์ชั่นที่ลงทะเบียนไว้กับเครื่อง Server ที่จะยอมรับการติดต่อกับClient สูงสุดตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น และหากมีเวอร์ชั่นใหม่เกิดขึ้นในอนาคต ผู้ใช้จะไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆในการใช้งานในเวอร์ชั่นใหม่ เว้นเสียแต่กรณีที่กลุ่มผู้พัฒนาเห็นสมควร ตามภาระที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต ที่ไม่สามารถกำหนดได้ (ทั้งนี้ในอดีต ถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่เคยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ลงทะเบียนเดิมเลยสักครั้ง)

ถาม สิทธิ์ที่ผุ้ใช้จะได้รับหลังการชำระค่าลงทะเบียน ที่แจ้งว่าราคาเฉพาะสิทธิ์ ในการใช้งานแก่ผู้ลงทะเบียน หมายถึงอะไรบ้าง
ตอบ 
- ผู้ใช้จะได้รับ สิทธิ์ในการนำผลงานทางความคิดที่มีอยู่ในโปรแกรมนี้ ไปใช้งานเท่านั้น ซึ่งดำเนินการใช้งานเอง ใช้ได้เฉพาะผู้ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ และไม่อนุญาติให้จำหน่าย จ่ายแจก เปลี่ยนข้อมูล หรือโอนให้ผู้อื่น และเนื่องจากเป็นการลงทะเบียน ส่งประวัติทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้นจะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆในภายหลัง เพื่อป้องกันผู้ที่แอบอ้างจดชื่อร้านที่ลงทะเบียน หรือการแยกหุ้นส่วนกัน หรือแอบอ้างขอเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นสิทธิ์ของตน (โดยปัจจุบันกำหนดชื่อเจ้าของอีเมลแอ็คเค้า เป็นรหัสผู้ใช้งานในการเข้าระบบ และกรณีดำเนินการใดๆเช่น ยกเลิกคีย์เก่า ผ่านระบบก็จะแจ้งอีเมลไปยังผู้ใช้ทราบทุกครั้ง หากกรณีไม่ถูกต้อง เจ้าของอีเมลแอ็คเค้า มีสิทธิ์สามารถแจ้งระงับ ก่อนผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการให้1-2วันได้ทันที )

ถาม เป็นเจ้าของอีเมลแอ็คเค้าที่ลงทะเบียนไว้ แต่โดนตัดการเข้าใช้งานอีเมล เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวเกินระยะเวลา ที่ผู้ให้บริการฟรีเมลกำหนด จะทำยังไง
ตอบ 
- เนื่องจากเป็นการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต เพื่อง่ายต่อการดูแล และระบุถึงตัวผู้ใช้งานที่แท้จริง โดยการดูแลรักษาสิทธิ์ ก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายดูแลเพิ่ม เป็นระยะๆในช่วงใดๆแก่ผู้ใช้แล้ว ในระยะยาว ดังนั้นจึงกำหนดผู้ใช้เป็นชื่ออีเมลแอ็คเค้า ให้เป็นผู้ลงทะเบียนใช้งาน และกำหนดไม่อนุญาติให้เปลี่ยนผู้ใช้ได้ในราคาดังกล่าว ดังนั้นหน้าที่ของผู้ใช้ จึงจำเป็นต้องจดจำชื่ออีเมลของตนได้เป็นอย่างน้อย แต่ในกรณีที่อีเมลของท่านโดนตัดไม่สามารถเข้าใช้งานได้นั้น ท่านก็ยังคงสามารถเข้าไปในระบบเวบฐานข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ด้วยรหัสผ่าน(ชื่ออีเมล)เดิมของท่านได้ปกติ โดยสามารถสั่งซื้อเพิ่มเครื่อง หรือยกเลิกคีย์เก่า ได้เป็นปกติ และระบบก็ยังจะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เดิมโดยอัตโนมัติเช่นเดิม ตามอีเมลเดิมที่ท่านได้แจ้งลงทะเบียนไว้ในระบบ แต่หากท่านไม่มีการแจ้งให้ระงับภายใน1-2วัน นั้นหมายถึงทางโปรแกรมเมอร์จะตรวจสอบ ความถูกต้องของการแจ้งเรื่องผ่านระบบของท่านแทน และดำเนินการตามที่ท่านแจ้งไว้ทันที เมื่อพ้นช่วงเวลาดังกล่าว

าม ลงทะเบียนแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรเพิ่มเติมบ้างไหม
ตอบ 
- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการนำผลงานนี้ไปใช้ตลอดเวอร์ชั่นที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อผู้ใช้ดำเนินการใช้งานเองได้ทั้งหมด และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจากผู้ลงทะเบียน  ยกเว้นเสียแต่กรณีภายหลัง ผู้ลงทะเบียนมีการอัพเดทเพิ่มเครื่องClient หรือ เปลี่ยน ฮาร์ดดิสที่เครื่องเซอร์เวอร์ ซึ่งจำเป็นต้องติดต่อทางผู้พัฒนาเพื่ออัพเดทคีย์และซีเรียล ที่ใช้ในการลงทะเบียนใหม่ 300บาท/ครั้ง/กรณี

ถาม ต้องการจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสเครื่องเซอร์เวอร์(Server) ที่ลงทะเบียนไว้ จะได้หรือไม่ และหากจะเปลี่ยนฮาร์ดดิสเครื่องไคลแอนท์(Client) ล่ะ
ตอบ 
- ได้ เพราะสิทธิ์ที่ผู้ใช้ได้รับ 1 License ยังคงอยู่ แต่เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนHdd ของเครื่อง Server แล้ว ต้องทำเรื่องจะขอยกเลิก KeyCode ของ Hdd ตัวเก่า ออกจากระบบก่อน เพื่อให้ระบบการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ต แล้วเปลี่ยนมาเป็นค่า KeyCode  ของ Hdd ในเครื่อง Server ตัวใหม่ก่อน จึงจะลงทะเบียนได้สำเร็จ (การเปลี่ยนมีค่าใช้จ่าย 300บาท/ครั้ง) แต่หากจะเปลี่ยนHdd ของเครื่อง Client ก็ไม่ต้องแจ้งให้ผู้พัฒนาทราบ และไม่มีผลใดๆ ด้วย เพราะโปรแกรมClient ไม่ได้นำมาเป็นค่าที่ใช้ในการลงทะเบียนเลย

ถาม หากแบ่งพาร์ติชั่น ฟอร์เมต หรือลงระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ ค่า KeyCode ที่เครื่องเซอรเวอร์(Hdd) เดิมจะเปลี่ยนไหม
ตอบ  - ไม่เปลี่ยน และยังสามารถนำฮาร์ดดิส(เดิม) ย้ายไปใช้กับเครื่องอื่นก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนแก่ผู้พัฒนาทราบเลย เพราะโปรแกรมจะตรวจสอบ(เฉพาะ)ค่าซีเรียลของฮาร์ดดิสเดิม  (ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกันของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซีเรียลนี้จะมีค่าคงที่ ไม่ว่าจะลบ แบ่งพาร์ติชั่น ฟอร์เมต หรือลงระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่)  

ถาม ทำไมการอัพเกรดเพิ่มเครื่อง หรือเปลี่ยน คีย์โค้ด(เปลี่ยนฮาร์ดดิส) จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก300บาท/ครั้ง/กรณี
ตอบ 
- ราคาค่าลงทะเบียนครั้งแรกให้เพียงสิทธิ์ในการใช้งาน ซึ่งไม่รวมค่าบริการใดๆไว้เผื่อล่วงหน้าเลย การเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวแท้จริงแล้ว ในอดีตช่วงปีแรกๆ ที่เปิดให้ลงทะเบียนก็ไม่เคยเก็บ และกลุ่มผู้พัฒนาก็ไม่ได้มีเจตนา เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากเงินจำนวนดังกล่าว แต่สาเหตุมาจากพฤติกรรมผู้ใช้บางราย มีเจตนาทำให้เกิดภาระในการดูแล เช่น กรณีการเปลี่ยนคีย์(Hddเครื่องเซอเวอร์)บ่อยๆ อย่างไม่มีกำหนดเรื่อยๆ กรณีการเพิ่มเครื่องClient ทีละเครื่องไปเรื่อยๆไม่มีกำหนด ทั้งๆที่ทราบอยู่แล้วว่าช่วงเวลานั้นจำนวนเครื่องที่ร้านตน มีไม่พอเปิดให้บริการลูกค้า เป็นต้น

ถาม การเพิ่มจำนวนเครื่องClient ภายหลังการลงทะเบียน หรือการเปลี่ยนKeyCode(เปลี่ยน ฮาร์ดดิสของServer) ต้องทำอย่างไร
ตอบ 
1.สามารถ เข้าสู่ระบบส่วนตัวของสมาชิก คลิ๊กที่นี่   เพื่อดำเนินการโดยแจ้งผ่านระบบ ไปยังโปรแกรมเมอร์โดยตรง และใช้เวลา1-2วัน ทำตามขั้นตอนในระบบจนเสร็จ แล้วจึงนำค่าที่ได้กลับไปลงทะเบียนซ้ำที่ตัวโปรแกรมเซอร์เวอร์ ในหน้าหลัก เมนู " Extracafe ? "

ถาม ทางผู้พัฒนารับรองการใช้งานเว่า สามารถใช้งานได้100%ไหม  และรวมถึงบั๊คBug (ข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้ดั้งเดิม) หรือไม่
ตอบ 
- ก่อนการจะเปิดให้ดาวน์โหลด กลุ่มผู้พัฒนาได้ทำการทดสอบ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่กำหนด ตามความสามารถของกลุ่มผู้พัฒนาที่กระทำได้ คลิ๊กที่นี่   แล้วว่าโปรแกรมนี้สามารถทำงานได้ ตามคุณสมบัติที่ได้แจ้งไว้ในเวบไซด์ทุกประการ  แต่การทดสอบ ยังมีข้อจำกัดบางประการ ด้านการตรวจข้อผิดพลาดของโปรแกรม ซึ่งรูปแบบการใช้งาน ของแต่ละกลุ่มผู้ทดสอบนั้นไม่อาจเทียบเคียงเท่ากับ การใช้งานจริง(ของผู้ลงทะเบียน)ได้ ดังนั้นจึงยังคงมีโอกาสที่จะพบข้อผิดพลาดได้ และยากที่จะทำนายล่วงหน้า หรือเขียนตั้งค่าให้โปรแกรมทำงานได้ สอดคล้องกับการใช้งานจริงในแต่ละผู้ใช้ล่วงหน้าได้ และโดยหลักแล้วBugจะพบอยู่ในเหตุการณ์ลึกๆ ที่ไม่ค่อยมีผู้เข้าไปใช้งาน หรือเงื่อนไขที่เขียนให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง

ถาม ทำไมทางผู้พัฒนาถึงรับรองเพียงว่า การใช้งานสามารถใช้งานได้100% กับ ระบบปฏิบัติการWindowsที่สมบูรณ์  , ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ภายใต้ระบบฮาร์ดแวร์(ไดรฟ์เวอร์) ที่สมบูรณ์ มีความเสถียร และการติดตั้งโปรแกรมอย่างถูกวิธี
ตอบ 
- เพราะกลุ่มผู้พัฒนาสามารถทำการทดสอบภายใต้เหตุการณ์การใช้งานจริง ได้เท่านี้ และไม่สามารถสมมุติ หรือจำลองการใช้งานของร้านเน็ตคาเฟ่ได้ ทุกๆรูปแบบวิถีการใช้งานในแต่ละร้านได้ นอกเหนือจากนี้ และถือเป็นหน้าที่ของผู้จะใช้งาน ที่จำเป็นต้องร่วมกันตรวจสอบรูปแบบการใช้งาน และปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ หากจะนำไปใช้ร่วมกัน ที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนด ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ใช้ต้องทราบอย่างเข้าใจว่า ความไม่สมบูรณ์ต่อการใช้งานที่อยู่นอกเงื่อนไขในการทดสอบนั้น ก็ล้วนมีผลต่อความผิดปกติแก่เครื่องของผู้ใช้เองได้อยู่แล้ว ดังนั้นการที่โปรแกรมนี้(หรือโปรแกรมใดๆ)ทำงานเพี้ยน จึงอาจมีผลมาจากความไม่พร้อมของระบบส่วนอื่นๆ ที่จะใช้เชื่อมโยงร่วมกันก็เป็นได้

ถาม ใช้งานมาเป็นเวลานาน อยู่ๆก็ไม่สามารถใช้งานได้ ควรหาทางแก้ไขอย่างไร
ตอบ 
- ต้องจำ และลำดับเหตุการณ์ ที่ผู้ใช้ได้ไปกระทำอะไร โดยให้เริ่มย้อน ณ เวลาที่โปรแกรมยังปกติก่อนที่จะพบปัญหา ไล่จนมาถีง ณ เวลาที่มีปัญหาปัจจุบัน คำตอบจะอยู่ในระหว่าง ทุกความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ ที่ผู้ใช้ได้กระทำในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งคงไม่มีใครทราบดี นอกจากผู้ใช้ที่อยู่ในเหตุการณ์เอง ทั้งนี้การใช้งานมานานแล้วนั้น น่าจะสัณนิฐานได้ว่า ไม่น่าจะเกิดจากการตั้งค่าเดิมที่ผิดพลาดในโปรแกรม ซึ่งการที่โปรแกรมทำงานเพิ้ยน ไปจากคุณสมบัติเดิมที่ถูกตั้งค่าไว้นั้น อาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม และรูปแบบการใช้ ของแต่ละผู้ใช้ ที่ผู้ใช้ต้องทราบว่าขณะนี้ตนได้ กระทำอะไรอันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเครื่องของผู้ใช้

ถาม ได้เข้าระบบส่วนตัวของสมาชิกแล้ว เพื่อทำการติดต่อ โดยแจ้งการทำรายการต่างๆ ในเมนูที่กำหนดแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ ต้องทำอย่างไร
ตอบ  - โปรดทำการตรวจสอบใน เมลขยะ,Bulk,Junk mail อีกครั้ง

- หรือท่านอาจได้ทำการ บล็อค(Block Sender) เพื่อติดต่อรับอีเมลของ Extracafe โดยไม่ตั้งใจ เป็นเหตุให้ไม่สามารถรับอีเมลใดๆจาก Extracafeได้ ดังนั้น โปรดลองทำการตรวจสอบตัวเลือก ในระบบอีเมลของท่านโดยปฏิบัติดังนี้ ==> ในเมนูตัวเลือก(หรือOptions) ==>โปรดลองตรวจสอบหาเมนูดังต่อไปนี้ Block Addresses ,บล็อคอีเมลที่อยู่ ,blocked senders ,บล็อคผู้ส่ง หากพบมีการบล็อคอีเมลจากทาง Extracafe ในเมูดังกล่าวโปรดแก้ไขรายชื่อการบล็อคอีเมลของ Extracafe ที่อยู่ในรายชื่อนั้นออก

- หรือท่านไม่ได้แจ้งทำรายการผ่านระบบส่วนตัวของสมาชิกนี้


extracafe.com ? 2003 | Privacy Policy | Terms Of Use