ถาม - ตอบ (สำหรับผู้ทดสอบ)

 • เงื่อนไขการทดสอบหลัก ของกลุ่มผู้พัฒนา เพื่อยืนยันว่าโปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด มีอะไรบ้าง
           
  1.ทดสอบกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP และ Windows 7 (ลิขสิทธิ์ไทย ถูกต้อง แบบดั้งเดิม และติดตั้งอย่างสมบูรณ์) ไม่รับรองโปรแกรมแอ๊พพริเคชั่น-เกมส์ อื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อการทำงานของโปรแกรมนี้ และผู้ทดสอบต้องลองตรวจสอบการใช้งานด้วยตนเอง ซึ่งโปรแกรมนี้ไม่ได้ทำงานลำพัง แต่ทำงานอยู่ใต้ระบบปฏิบัติการ Windows เช่นเดียวกับโปรแกรมแอ๊พพริเคชั่น-เกมส์ อื่นๆ ดังนั้นการทำงานที่เพี้ยนของโปรแกรม จึงอาจมาจากการทำงานของระบบอื่นๆ ในระบบปฏิบัติการ
           
  2.ทดสอบกับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ภายใต้ระบบฮาร์ดแวร์(ไดรฟ์เวอร์) ที่สมบูรณ์ มีความเสถียร
               3. ทดสอบกับตัวโปรแกรมนี้ ที่ติดตั้งอย่างถูกวิธี รวมถึงการถอดการติดตั้งอย่างถูกวิธีด้วย  ซึ่งรวมถึงระบบการเชื่อมต่อเน็ตเวอร์คทั้งหมด และอื่นๆ ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งควรศึกษามากกว่า 3 ข้อหลักเบื้องต้นนี้ คลิ๊ก

ถาม จะเริ่มทดสอบอย่างไร และแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อใช้งานไม่ได้
ตอบ
- ผู้จะทดสอบ(โดยเฉพาะผู้ไม่มีความรู้ด้านคอมฯ) ควรอ่าน ลำดับ5ขั้นตอน(ในหน้าเวบหลัก) สำหรับผู้เริ่มสนใจทั่วไป ทุกข้ออย่างช้าๆ (ปฎิบัติตามข้อย่อย ในข้อหลักดังกล่าวจนเข้าใจทีละข้อ ช้าๆ) รวมถึงต้องอ่านเมนู-คำสั่ง หรือ Help เมนูข้อความในตัวโปรแกรมเซอร์เวอร์ประกอบด้วย

ถาม อ่านข้อมูลในเวบไซต์แล้ว แต่ติดตั้งแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้ ไม่รู้จะเริ่มยังไง จะแก้ไขและทดสอบยังไง
ตอบ 
- เมื่ออ่านลำดับขั้นตอน สำหรับผู้เริ่มสนใจทั่วไป ทุกข้อแล้ว (อ่านอย่างละเอียดแล้ว) ไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่แจ้งในเวบไซต์ หากมีความประสงค์จะทดสอบใช้งานจริงๆ ท่านจำเป็นต้องกลับไปเริ่มดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่กลุ่มผู้พัฒนา ร่วมกันทำการทดสอบเดิมไว้ดังนี้ (คำแนะนำนี้ ให้ปฏิบัติ(เฉพาะ)กรณีที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้แล้ว)    
          1.ตรวจและทดสอบกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP และ Windows 7 (ลิขสิทธิ์ไทยถูกต้อง แบบดั้งเดิม และติดตั้งอย่างสมบูรณ์) ไม่รับรองโปรแกรมแอ๊พพริเคชั่น-เกมส์ อื่นๆ ซึ่งอาจมีผลต่อการทำงานของโปรแกรมนี้ และผู้ทดสอบต้องลองตรวจสอบการใช้งานด้วยตนเอง ซึ่งโปรแกรมนี้ไม่ได้ทำงานลำพัง แต่ทำงานอยู่ใต้ระบบปฏิบัติการ Windows เช่นเดียวกับโปรแกรมแอ๊พพริเคชั่น-เกมส์ อื่นๆ ดังนั้นการทำงานที่เพี้ยนของโปรแกรม จึงอาจมาจากการทำงานของระบบอื่นๆ ในระบบปฏิบัติการ
          2. ตรวจและทดสอบกับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ภายใต้ระบบฮาร์ดแวร์(ไดรฟ์เวอร์) ที่สมบูรณ์ มีความเสถียร
          3. ตรวจและทดสอบกับตัวโปรแกรมนี้ ที่ติดตั้งอย่างถูกวิธี รวมถึงการถอดการติดตั้งอย่างถูกวิธีด้วย  ซึ่งรวมถึงระบบการเชื่อมต่อเน็ตเวอร์คทั้งหมด และอื่นๆ ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งควรศึกษามากกว่า3ข้อหลักนี้ ดังนี้

ถาม ยังไม่อยากอ่านหรือศึกษาข้อมูลใดๆในเวบไซด์ และยังไม่เคยดาวน์โหลดทดสอบเลย แต่จะขอแค่คำยืนยันผ่านทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ ว่าโปรแกรมนี้ใช้งานได้จริง จะได้หรือไม่
ตอบ 
- คำยืนยันดังกล่าวไม่ใช่คำตอบ และไม่สามารถเป็นบทสรุปของการซื้อ-ขายได้ แต่คำตอบควรจะเป็นผู้ทดสอบเอง ที่ได้ปฏิบัติ-ทดสอบแล้วด้วยตนเอง

ถาม  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนี้ เป็นอย่างไร
ตอบ 
- แบ่งเป็น2ส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนา ตามส่วนของข้อสรุปที่ร่วมกันทั้ง2ส่วน ดังนี้
     1.ส่วนโปรแกรมเมอร์ จะวิเคราะห์ ข้อมูล แก้ไข และพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการในส่านร้านเน็ตคาเฟ่ (พัฒนาตามความสามารถที่มี ในข้อสรุปที่สามารถพัฒนาได้)
     2.ส่วนร้านเน็ตคาเฟ่
จะทดสอบการใช้งาน นำเสนอความต้องการพัฒนา และรูปแบบการใช้งานจริง (นำเสนอข้อมูลความต้องการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงกำหนดความยืดหยุ่นของโปรแกรม ที่ต้องไม่ขัดต่อโครงสร้าง และความสามารถของส่วนโปรแกรมเมอร์ด้วย)

ถาม ผู้ทดสอบ แต่ไม่ใช่ผู้ลงทะเบียน จะเสนอแจ้งและติดต่อเกี่ยวกับโปรแกรม ได้หรือไม่
ตอบ
  - ได้ โดยให้เตรียมข้อมูลของโปรแกรมไว้แล้ว ก็สามารถแจ้งได้

ถาม เวอร์ชั่นที่ทดลองนี้ มีการตัดคุณสมบัติบางอย่างให้ด้อยกว่า เวอร์ชั่นที่ลงทะเบียนไหม
ตอบ 
- โปรแกรมที่ทดลอง แท้จริงแล้วก็ใช้เป็นตัวที่ให้ลงทะเบียนด้วย ซึ่งไม่มีการตัดคุณสมบัติใดๆออกเลย และก็ใช้งานได้เหมือนตัวลงทะเบียนทุกประการ แต่สถานะสำหรับผู้ทดสอบนั้นจะใช้ได้ 1 Server +3 Client หากต้องการใช้มากกว่านี้ ต้องขอลงทะเบียนที่โปรแกรมเซอร์เวอร์ โดยระบุจำนวนClient ที่จะให้โปรแกรมเซอร์เวอร์เปิดช่องการติดต่อตามจำนวนที่ร้านท่านลงทะเบียน ซึ่งก็จะต้องอ่านและปฏิบัติตาม ภายใต้ข้อกำหนด-เงื่อนไข ของผู้จะลงทะเบียนได้ด้วย

extracafe.com ? 2003 | Privacy Policy | Terms Of Use