FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Version
   v5.5

ดาวน์โหลดไปทดสอบการใช้งานได้แล้วคลิ๊กเลย

  ลำดับขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มสนใจทั่วไป

  Download
  สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียน
   สมาชิกเข้าสู่ระบบ
© extracafe
Privacy Policy   |   Terms of Use
ความต้องการของระบบ Server & Client เวอร์ชั่นล่าสุด
     ระบบปฏิบัติการ(OS) Windows XP,Windows 2000,Windows 2003,Windows 7
               CPU
1.5 G hz หรือสูงกว่า
               RAM
512 MB หรือสูงกว่า
               HDD 10 MB หรือสูงกว่า


สำหรับผู้ใช้โปรแกรม deep freeze และพบปัญหา ในการใช้งาน ให้ดำเนินการตามคู่มือนี้ (คลิ๊ก)

  สำหรับผู้ใช้ Windows7 การดำเนินการแก้ไขกรณีมองไม่เห็น Keycode ให้ทำตามวิธีด้านล่าง หรือ ให้ดำเนินตามคู่มือนี้ (มีรูปคลิ๊ก)
.
1. เข้า Control Panel
2. ให้คลิกเข้าไปที่ User Accounts and Family Safety
3. คลิก User Account
4. คลิก Change User Account
5. ปรับเลื่อนปุ่มสไลด์ ให้ลงมาอยู่ล่างสุด (Never notify)
6. คลิกปุ่ม OK เสร็จแล้ว Restart บู๊ตเครื่องใหม่ เมื่อเข้าวินโดว์แล้ว เปิดโปรแกรม extracafe server ขึ้นมา แล้วเข้าไปที่หน้าลงทะเบียนก็จะเห็น Key code ตามปกติ

สำหรับการติดตั้งโปรแกรม Extracafe  

     1. โปรแกรมนี้ต้องใช้ระบบปฎิบัติการ Windows ที่รองรับภาษาไทยเป็นหลัก การทำงานจึงจะสมบูรณ์ (เน้นเฉพาะเครื่องที่ติดตั้งเป็น Server ต้องเซ็ตให้รองรับภาษาไทยเท่านั้น) โดยเครื่องที่ใช้เป็น Server ต้องสามารถเข้าไปทำการเชต Location ให้เป็นภาษาไทยได้ดังนี้ Control Panel ==> Regional Options ==> Setting for the current user เลือก Thai (หากเซตไม่ได้ผู้ใช้ต้องตรวจสอบ Os Windows ที่ใช้รองรับภาษาไทย หรือไม่)
***หากServer เซตไม่ได้ และยังคงมีการใช้งาน จะส่งผลต่อระบบการคำนวณค่าบริการ และการแสดงผลอื่นๆ***

    
2. การติดตั้งในระบบ NETWORK จะมี SERVER สำหรับผู้ดูแลได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ส่วน Client เป็นครื่องที่ลูกค้า ใช้งานในร้าน มีได้สูงสุดตามจำนวนเท่าที่ทดสอบ หรือลงทะเบียนไว้ และเครื่อง Server & Client จะต้องสามารถมองเห็น หรือติดต่อผ่านทาง Network ตามปกติได้
    
    
3. สำหรับเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ให้ระงับการใช้คำสั่งที่ใช้งานส่วนตัวในระบบ Network (Personal Firewall) ซึ่งอาจจะมีผลต่อการติดต่อกัน และการรับ-ส่งระหว่าง Server & Client เพราะโปรแกรมจำเป็นต้องติดต่อกันผ่านทาง Network (ตรวจโปรแกรมอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อการใช้งานในระบบ Network ด้วย)เนื่องจากระบบการทำงานของโปรแกรมมีผลต่อAntivirusบางโปรแกรม ทำให้การทำงานช้าลง เช่น ผู้ใช้ Nod32 โปรดเข้าไปเซต Setup ==> Advanced Setup ==> Exclusions เลือก Add C:\Program Files\Extra Cafe server

    
4. ควรจะเลือกเครื่องและทำการติดตั้ง Server ก่อน แล้วจึงติดตั้ง Client และโปรดจำรหัสที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้ที่เครื่อง Server ด้วย เพราะหากลืมผู้ใช้จะต้องทำการ ติดตั้งโปรแกรมใหม่ เท่านั้น เนื่องจากจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานโดยปริยาย ซึ่งผู้ใช้หรือ Admin จะเป็นผู้ดูแลรหัส (ฉุกเฉิน) นี้ เพียงผู้เดียวหลังการติดตั้ง และเริ่มใช้งานแล้ว (ไม่ใช่กลุ่มผู้พัฒนากำหนดให้)
กรณี..ได้ติดตั้ง Client และโปรแกรม Client ได้ทำการล็อคระบบการใช้งานเครื่อง ก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรม Server (หมายถึง Client ยังไม่รู้จัก Server เครื่องใดมาก่อน) รหัสผ่านฉุกเฉินที่จะปลดล็อค Client เริ่มต้นคือรหัสผ่าน "extracafe" (ให้พิมพ์ใส่ที่ช่องรหัสผ่าน ส่วนชื่อล็อคอินปล่อยว่างไว้ก่อนได้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์) (เนื่องจากโปรแกรม Client จะคอยตรวจสอบรหัสพาสเวิอร์ดว่า เป็นของผู้ดูแลหรือผู้ช่วย โดยอัตโนมัติ อยู่แล้ว)

    
5. ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรม Server & Client ในเครื่องเดียวกันได้ สำหรับผู้ทดสอบครั้งแรกห้ามอย่างยิ่งที่จะติดตั้ง Server และ Client ใช้เครื่องเดียวร่วมกัน หากทำการติดตั้งให้ถอดการติดตั้งออกให้หมดตาม ข้อ6. (และต้องเลือกถอดทั้ง Server & Client ออกให้หมด)

    
6. การเลือกจะ ไม่ใช้โปรแกรม Server หรือ Client โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งออก จะต้องใส่รหัส Admin จึงจะสามารถถอดการติดตั้งได้

    
7. ที่เครื่อง Server ควรเข้าไปที่เมนู "กำหนดค่า" เพื่อปรับคุณสมบัติต่างๆ ให้เหมาะสมกับร้านของท่าน ก่อน


    
8. จากนั้นจึงค่อยทำการติดตั้ง Client (รหัสผ่านฉุกเฉินหรือรหัสผ่านปลดล็อคเฉพาะ Client เมื่อติดตั้งครั้งแรกขณะ Client ยังไม่รู้จัก Server เครื่องใดมาก่อน คือ "extracafe" ) แต่ถ้าเคยติดต่อกับ Server แล้ว จะใช้รหัสผู้ดูแลร้านและผู้ช่วยแทน

    
9. ที่เครื่อง Client จะไม่มีเมนูกำหนดค่าใด ๆ แต่จะอยู่ที่ Server ซึ่งผู้ใช้ต้องกำหนดล่วงหน้าจากนั้น สามารถปล่อยให้ Server - Client ทำการติดต่อกันได้เอง ข้อมูลต่าง ๆ ใน Server จะถูกอัพเดทเข้า Client โดยอัตโนมัติ รวมทั้งจะได้รับรหัสฉุกเฉิน (รหัสผู้ดูแลและผู้ช่วยดูแลร้าน) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการใช้งานในการปลดล็อค Client

หมายเหตุ
    
- คำแนะนำการติดตั้งของโปรแกรมนี้ เป็นเพียงการนำเสนอเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจว่า ในรูปแบบแนะนำการติดตั้ง หรือการใช้งานนั้นกลุ่มผู้พัฒนาไม่มีความสามารถ ที่จะอธิบายบรรยายรายละเอียดต่าง ๆ ต่อการประยุกต์นำไปใช้งาน หรือในปัญหาได้ครบทั้งหมด โดยรูปแบบการประยุกต์ในเชิงลึกแล้ว สามารถแตกแยกรูปแบบการนำไปใช้งาน หรือในปัญหาได้ไม่รู้จักจบ (เขียนได้ไม่รู้จักจบ) ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานในเครื่องผู้ใช้ หรือแก้ไขปัญหา หรือเทคนิคความสามารถในแต่ละผู้ใช้เป็นหลักด้วย ซึ่งทั้งหมดที่นำเสนอนี้กลุ่มผู้พัฒนา ทำได้เพียงการทดสอบหรือทำได้เพียง การสมมุติ การจำลองเหตุการณ์ ต่อการใช้งานหรือปัญหา ในกรอบของขีดความสามารถด้านเวลา ที่มีอย่างจำกัดแคบ ๆ เท่านั้น ที่กลุ่มผู้พัฒนาต้องการ แต่ยังขาด บุคลากร ,แนวคิดความสามารถเพิ่มเติม ,เครื่องมือ ,เงินทุน ,เวลาทดสอบ และ อื่น ๆ โดยกลุ่มผู้พัฒนายอมรับในความสามารถที่มีอย่างจำกัดว่า ไม่สามารถทำได้ ซึ่งไม่ถือเป็นภาระ และหน้าที่ของกลุ่มผู้พัฒนาโปรแกรมแต่อย่างใด