FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Version
   v5.5

ดาวน์โหลดไปทดสอบการใช้งานได้แล้วคลิ๊กเลย

  ลำดับขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มสนใจทั่วไป

  Download
  สำหรับผู้ที่จะลงทะเบียน
   สมาชิกเข้าสู่ระบบ
© extracafe
Privacy Policy   |   Terms of Use
การใช้งานโปรโมชั่นและกำหนดค่าบริการ

ในส่วนเวอร์ชั่นนี้ได้มีการพัฒนาเน้นการรองรับระบบโปรโมชั่นในร้านเน็ตคาเฟ่ และแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างบางส่วนของโปรแกรม โดยผู้พัฒนาจะอธิบายในส่วนที่เพิ่มเติมหลัก3ส่วนดังนี้ (โปรดเข้าไปในเมนู "กำหนดค่า" เพื่อประกอบคำอธิบายนี้) มีระบบโปรโมชั่นให้เลือกรวม 18 โปรโมฃั่น

1. ส่วนเมนูการกำหนดอัตราค่าบริการ โดยจะต้องเลือกให้ Client แต่ละเครื่องนั้น ๆ ที่ติดต่อ Server คิดค่าบริการในโซน(ราคา) เน็ตหรือเกม (ค่าเริ่มต้นโปรแกรมกำหนดให้เป็น " โซนเกม " ก่อน) การกำหนดค่าบริการทำดังนี้

1.1 สำหรับร้านที่มีอัตราค่าบริการและช่วงเวลาที่ เท่ากัน ให้ปรับช่วงเวลาเพียง1ช่วงเวลา (อาจจะกำหนด 8.00-7.59) จากนั้นเลือกปรับค่าบริการเฉพาะในโซน(ราคา) เกม หรือเน็ต ที่ร้านของท่านมี ( ถ้าเครื่องในร้านมีหนึ่งกลุ่ม ราคาเดียวทั้งร้านให้เลือกปรับเฉพาะที่โซนเกมอย่างเดียว แต่ถ้ามีทั้งโซนเกม-โซนเน็ตก็ปรับค่าบริการทั้ง 2 โซน )

1.2 สำหรับร้านที่มีอัตราค่าบริการและช่วงเวลาที่ ไม่เท่ากัน สามารถเลือกปรับค่าบริการตามช่วงเวลาได้ 1-3 ช่วงเวลาเช่น (5.00-11.59) , (12.00-20.59) , (20.00-4.59) จากนั้นเลือกปรับค่าบริการเฉพาะในโซน(ราคา) เกมหรือเน็ต ที่ร้านของท่านมี ( ถ้าเครื่องในร้านมีหนึ่งกลุ่ม ราคาเดียวทั้งร้านให้เลือกปรับเฉพาะที่โซนเกมอย่างเดียว แต่ถ้ามีทั้งโซนเกม-โซนเน็ตก็ปรับค่าบริการทั้ง 2 โซน )

อัตราค่าบริการโปรโมชั่นแบบโซนพิเศษ มี 2 แบบ คือรูปแบบที่ได้พัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมที่มีการแยกค่าบริการเป็นโซน โดยเวอร์ชั่นปัจจุบันสามารถประยุกต์ทำโปรได้ 2 แบบ คือ

1. แบบที่ 1 กำหนดอัตราค่าบริการโปรโมชั่นแบบวันพิเศษ ระบบจะย้ายโซนตามวันที่กำหนด ซึ่งสามารถประยุกต์ทำโปรโมฃั่น ย่อยของร้านได้ดังนี้

-1.1 โปรโมชั่นที่1 เมื่อถึงวันที่กำหนด เช่น วันเด็ก วันแม่ วันพ่อ หรือวันโอกาสพิเศษที่ร้านกำหนดขึ้นเอง สามารถกำหนดให้ทั้งวัน(24ชม.) คิดค่าบริการพิเศษ (ระบบโปรโมชั่นที่ 1)


-
1.2
โปรโมชั่นที่2 เมื่อถึงวันที่กำหนด เช่น วันเด็ก วันแม่ วันพ่อ หรือวันโอกาสพิเศษที่ร้านกำหนดขึ้นเอง สามารถเลือกกำหนดเฉพาะช่วงเวลา คิดค่าบริการพิเศษได้ เช่น เฉพาะ  8.00-12.00 น. หรือ 12.00-16.00 น. หรือ 16.00-8.00 น. (สามารถกำหนดราคาที่แตกต่างหรือเหมือนกัน ได้ตั้งแต่ 1-3 ช่วงเวลาของ วันโอกาสพิเศษที่ร้านกำหนด )(ระบบโปรโมชั่นที่ 2)


2. แบบที่ 2 กำหนดอัตราค่าบริการโปรโมชั่นราคาพิเศษ (ใช้ได้เฉพาะคูปองที่เป็นสมาชิก) ระบบจะย้ายโซนเมื่อพบชื่อล็อคอินที่เป็นสมาชิก ซึ่งสามารถประยุกต์ทำโปรโมฃั่นย่อยของร้านได้ดังนี้

-2.1 โปรโมชั่นที่1 เมื่อสมาชิกล็อคอิน จะคิดค่าบริการพิเศษ ตลอด 24 ชม. (ระบบโปรโมชั่นที่ 3)


-2.2
โปรโมชั่นที่2 เมื่อสมาชิกล็อคอิน จะคิดค่าบริการพิเศษ ลูกค้าจะได้สิทธิ์ราคาพิเศษได้ตามช่วงเวลาที่ร้านกำหนดเท่านั้น ซึ่งสามารถเลือกกำหนดเฉพาะช่วงเวลา คิดค่าบริการพิเศษได้ เช่น เฉพาะ  8.00-12.00 น. หรือ 12.00-16.00 น. หรือ 16.00-8.00 น. (สามารถกำหนดราคาที่แตกต่างหรือเหมือนกัน ได้ตั้งแต่ 1-3 ช่วงเวลาของ ค่าบริการพิเศษ สำหรับสมาชิก) (ระบบโปรโมชั่นที่ 4)

หมายเหตุ
     1 การเปลี่ยนการคำนวนค่าบริการเป็นโซน (ราคา) เน็ต หรือเกม ให้กับ Client แต่ละเครื่อง สามารถเปลี่ยนโดยส่งคำสั่งผ่านเครื่อง Server ไปยัง Client ที่กำหนดได้ตลอดเวลา เพื่อให้โปรแกรมคำนวนอัตราค่าบริการที่แตกต่างกันได้ แต่มีเงื่อนไขคือ Client ขณะนั้นต้องยังไม่มีการล็อคอิน / เริ่มจับเวลา ก่อนการจะปรับเปลี่ยนโซน (ราคา) ที่ Server

     2 การกำหนดราคาตามแต่ละช่วงเวลาสามารถกำหนดได้อย่างอิสระ สามารถเข้าไปกำหนดได้ดังนี้

2.1 อัตราค่าบริการต่อชม. ของช่วงเวลานั้น

2.2 หากมีขั้นต่ำให้เลือกกำหนดราคาขั้นต่ำ (สำหรับชม.แรก) ซึ่งหากเลือกเงื่อนไขข้อนี้แล้วโปรแกรมจะทำการคิดเงินขั้นต่ำทันทีที่ลูกค้าเริ่มมีการใช้งาน(สำหรับชม.แรกเท่านั้น)

2.3 จากนั้นเลือกราคาในรูปแบบนาที (กรณีใช้ไม่ถึง ชม. หรือกรณีเกิน ชม.และมีเศษเป็นนาที) จะคำนวนเศษนาทีนั้นอย่างไร

-แบบที่ 1 คือแบบค่าเฉลี่ยซึ่งราคาต่อนาทีจะเท่ากันหมดเช่น ชม.ละ 60 บาท = นาทีละ 1 บาท เป็นต้น

-แบบที่ 2 คือแบบกำหนดโดยตรง ซึ่งจะคิดเงินโดยแปรผันตรงตามนาทีที่กำหนด แบบ x และ y

*หมายเหตุ การเลือกในแบบที่ 2 นี้ โปรแกรมได้ให้ผู้ดูแลร้านกำหนดค่าบริการพิเศษไว้ (ช่วงเวลากำไรสำหรับบริการลูกค้าที่เล่นน้อย) โดยหากกำหนดค่าบริการต่อนาทีช่องใด ซึ่งเท่ากับอัตราค่าบริการต่อชม.แล้ว เมื่อล็อคอินคูปองให้ถือว่าช่วงเวลานั้นเป็นค่าบริการพิเศษ (หากไม่ต้องการให้กำหนดจำนวนเงิน/นาทีนั้น ให้มีค่าน้อยกว่าอัตราค่าบริการชม. 1 บาท ซึ่งลูกค้าจะสามารถเล่นได้ครบชม)

 

 

2. ส่วนเมนูการกำหนดโปรโมชั่นแบบไม่ใช้คูปอง กำหนดโปรโมชั่นได้ดังนี้

โปรโมชั่นที่ 1 แบบ ลูกค้าในร้านใช้บริการตามจำนวนเงินที่กำหนด แถมจำนวนเงิน (เวลา) โบนัสพิเศษให้อีก เช่น ลูกค้าเล่น 20 บาท แถมฟรี  5 บาท , ลูกค้าเล่น 100 บาท แถมฟรี  20 บาท , เป็นต้น (ระบบโปรโมชั่นที่ 5)

โปรโมชั่นที่ 2 แบบเล่นได้ทั้งวัน ตามจำนวนเงิน เช่น กำหนด 95 บาท เล่นได้ ทั้งวัน , กำหนด 120 บาท เล่นได้ ทั้งวัน (เมื่อกำหนดโปรโมชั่นเล่นทั้งวันแล้ว อัตราค่าบริการในรายรับตัดยอดที่ลูกค้าจะเล่นได้ หรือที่แสดงในรายงาน สูงสุดจะไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนด) (ระบบโปรโมชั่นที่ 6)

โปรโมชั่นที่ 3 เปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก โดยลูกค้าจ่ายเงินตามที่ร้านกำหนด จะได้เงิน (เวลา)เพิ่ม หรือลดลง (ระบบโปรโมชั่นที่ 7)


โปรโมชั่นที่ 4 ต่อเวลา จากการใช้งานครั้งแรก โดยลูกค้าจ่ายเงินตามที่ร้านกำหนด จะได้เงิน (เวลา)เพิ่ม หรือลดลง (ระบบโปรโมชั่นที่ 8)

*หมายเหตุ

- การกำหนดโปรโมชั่นสำหรับเล่นได้ทั้งวัน สามารถจำกัดขอบเขตเวลาการเล่นได้ไม่เกินระยะเวลานาฬิกา (ระยะปิดร้าน)ได้ เช่น กำหนด 120 บาท เล่นได้ ทั้งวัน (ลูกค้าเล่นได้ทั้งวัน) แต่ได้ไม่เกิน 23.00 น. ดังนั้นเมื่อลูกค้าเล่นมาถึง 23.00 น.แล้วโปรแกรมจะทำการล็อคระบบให้โดยอัตโนมัติ เพราะเข้าเงื่อนไขระยะการปิดร้าน

- สำหรับลูกค้าที่เล่นแบบไม่จำกัด กรณีต้องการใช้โปรโมชั่น สามารถใช้ ระบบช่วยคำนวน ในการคำนวนเงินได้ (ระบบจะคำนวนเงิน เมื่อกดหยุดเวลา แล้วแสดงเพื่อให้ผู้ใช้บันทึกยอดเงิน ลงรายงาน)

 

 

3. ส่วนเมนูการกำหนดโปรโมชั่นแบบใช้คูปอง กำหนดโปรโมชั่นได้ดังนี้

แบบที่1

1.1. แบบสะสมแต้มแลกเวลาในการเล่น สามารถประยุกต์โปรโมชั่นบางอย่างได้ เช่น

โปรโมชั่นที่ 1 แบบสะสมโบนัสชั่วโมง (รอสะสมจนครบเพื่อเล่นครั้งหลัง หรือวันอื่น) เช่น ลูกค้าเล่น 10 บาท แถมโบนัส 1 แต้ม , ลูกค้าเล่น 20 บาท แถมโบนัส 3 แต้ม , เป็นต้น (ลูกค้าสามารถรวบรวม และนำแต้มสะสมมาแลก เพื่อเพิ่มมูลค่า (เวลา) ของคูปองตนเอง ตามที่ร้านกำหนดได้) (ระบบโปรโมชั่นที่ 9)

โปรโมชั่นที่ 2 แบบแลกโบนัสได้ทันที เช่น ซื้อเฉพาะคูปองที่กำหนดให้เป็นสมาชิก 15 บาท จึงจะแถมแต้มเพื่อนำไปแลกฟรีโบนัส 5 บาท รวมเป็น 20 บาท , ซื้อเฉพาะคูปอง 40 บาท จึงจะแถมแต้มเพื่อนำไปแลกฟรีโบนัส 20 บาท รวมเป็น 60 บาท , เป็นต้น (ระบบโปรโมชั่นที่ 10)

โปรโมชั่นที่ 3 แบบเล่นนานยิ่งถูกลง (แบบชั่วโมงแรกแพงกว่า หรืออาจจะ 2-3 ชั่วโมงแรกแพงกว่า ชั่วโมงต่อไป) เช่น อัตราค่าบริการที่ร้าน 10 บาท / ชม. กำหนดคูปองราคา 20 บาท สร้างให้เป็นคูปองสมาชิก (มีสิทธิ์แลกโบนัส โดยควรสร้างคูปองแบบใช้งานได้ 1 วัน หรือควรจำกัดครั้งในการล็อคอินของสมาชิกด้วย) จากนั้นอาจจะกำหนดเงื่อนไขการเติมเงินเฉพาะ 15 บาท (เท่านั้น) จึงจะได้โบนัส 5 แต้มหรือ 5 บาท (และต้องสร้างให้คูปองที่จะเติม (15 บาท) โดยกำหนด ไม่ให้เป็นสมาชิก)

****เมื่อมีการใช้งานคูปองที่กำหนดเป็นสมาชิก 20 บาทครั้งแรกขึ้น (เท่ากับเล่นได้ 2 ชม. และต่อมาหากมีการเติมเงิน 15 บาทเมื่อใด ลูกค้าจะได้โบนัส เพื่อแลกโบนัสได้อีก 5 แต้ม หรือ 5 บาท รวมเพิ่มอีก 20 บาททันที (เท่ากับลูกค้าจ่ายรวมเป็น 35 บาท ต่อมาแลกโบนัส 5 บาท จึงรวมเป็น 40 บาท ซึ่งเท่ากับเล่นได้ 4 ชม.) (ระบบโปรโมชั่นที่ 11)

โปรโมชั่นที่ 4 แบบเล่นได้นานขึ้น หรือเล่นทั้งวัน (ลูกค้าที่ซื้อเยอะเล่นได้นานขึ้น) เช่น อัตราค่าบริการที่ร้าน 10 บาท / ชม. กำหนดคูปองราคาใด ๆ (X) บาท สร้างให้เป็นคูปองสมาชิก (มีสิทธิ์แลกโบนัส โดยควรสร้างคูปองแบบใช้งานได้ 1 วัน หรือควรจำกัดครั้งในการล็อคอินของสมาชิกด้วย) เช่น ราคา 50 บาท แถมโบนัส 40 แต้มหรือ 40 บาท รวมเป็น 90 บาท เท่ากับเล่นได้ 9 ชม. , ราคา 100 บาท แถมโบนัส 140 แต้มหรือ 140 บาท รวมเป็น  240 บาท เท่ากับเล่นได้ 24 ชม. , เป็นต้น (ระบบโปรโมชั่นที่ 12)

1.2. จัดอันดับ Top 10 ลักษณะเป็นการจัดโปรโมชั่น เพื่อมอบรางวัล แทนคำขอบคุณ ที่ลูกใช้บริการในร้านมากที่สุด เช่น อันดับ 1-3 หรือ อันดับ 1-10 ได้รับของสมนาคุณ จากทางร้าน โดยเรียงรางวัลตามลำดับ สามารถทำดังนี้

- โปรโมชั่นที่ 1 กำหนดระยะเวลาในการสะสมแต้ม สะสมได้ถึง วัน/เดือน/ปี อะไรในการหมดเขต ในการตัดสินแต้ม (สามารถ ใช้คำสั่งเคลียแต้ม เมื่อยุติโปรโมชั่นนี้ เพื่อเริ่มใหม่ได้) (ระบบโปรโมชั่นที่ 13)

- โปรโมชั่นที 2 สะสมแต้มไปเรื่อย ๆ ตามกำหนดหรือครบยอดสูงสุด ทางร้านจะมอบรางวัล (หลังมอบรางวัลสามารถเคลียร์ เฉพาะซื่อสมาชิกที่ค้นหา แล้วลบแต้มออกหลังมอบรางวัลให้) (ระบบโปรโมชั่นที่ 14)

1.3 โปรโมชั่น สมาชิกกลุ่มลูกค้าที่เล่นไปเรื่อย ๆ (แบบไม่จำกัดเงิน) เมื่อคิดเงินสามารถ ได้แต้มสะสม สามารถนำแต้มมาแลกสิทธ์ต่างๆ ตามที่ร้านกำหนดไว้ในข้อ 1 , 2 และ 4 ได้ (ระบบโปรโมชั่นที่ 15)

1.4 โปรโมชั่น สุ่มรับของรางวัล ระบบนี้ถูกพัฒนาต่อยอดจากเวอร์ชั่นเดิม โดยเป็นแนวความคิดสำหรับอีกหนึ่งทางเลือก ให้แก่ลูกค้าที่ชอบลุ้นของรางวัลแจ๊คพ๊อต ตามที่ร้านกำหนด รางวัลอาจจะมากบ้าง น้อยบ้าง โดยทางผู้พัฒนาเน้นระบบนี้เพื่อเป็นรางวัลแทนคำขอบคุณสำหรับแต่ละร้านที่จะมอบให้แก่ลูกค้ามากกว่า ซึ่งรางวัลอาจจะใหญ่หรือไม่ก็ตาม และแต่ละร้านอาจจัดได้เป็นช่วง ๆ ตามความสามารถแต่ละร้าน (ระบบโปรโมชั่นที่ 16)

 

แบบที่2 เป็นระบบที่พัฒนาเพิ่ม สำหรับเวอร์ชั่นปัจจุบัน (แต่ไม่ใช้แต้มเหมืนแบบที่ 1)


โปรโมชั่นที่ 1 เปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก โดยลูกค้าซื้อคูปองมูลค่าตามที่ร้านกำหนด นำมาล็อคอินครั้งแรก จะได้เงิน (เวลา) เพิ่ม หรือลดลง (ระบบโปรโมชั่นที่ 17)


โปรโมชั่นที่ 2 ต่อเวลา จากการใช้งานครั้งแรก โดยลูกค้าซื้อคูปองมูลค่าตามที่ร้านกำหนด นำไปเติมเงินให้คูปองทั่วไปหรือสมาชิก จะได้เงิน (เวลา)เพิ่ม หรือลดลง
(ระบบโปรโมชั่นที่ 18)

หมายเหตุ
- สำหรับลูกค้าที่เล่นแบบไม่จำกัด กรณีต้องการใช้โปรโมชั่น สามารถใช้ ระบบช่วยคำนวน ในการคำนวนเงินได้ (ระบบจะคำนวนเงิน เมื่อกดหยุดเวลา แล้วแสดงเพื่อให้ผู้ใช้บันทึกยอดเงิน ลงรายงาน)

 

หมายเหตุ เพิ่มเติม

1. การกำหนดโปรโมชั่นคูปอง ลูกค้าท่านจะใช้งานได้ ต้องเป็นคูปองในรูปแบบสมาชิกเท่านั้น แต่ผู้ดูแลร้านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิการเป็นสมาชิกได้ใหม่ ในเมนูหลัก "เติมเงินและตรวจข้อมูล" ในภายหลังได้

2. เมื่อลูกค้าที่เป็นสมาชิกในร้าน ใช้เงินในรหัสคูปองเก่าจนหมด ภายหลังต้องการจะนำรหัสคูปองเก่านั้นมาใช้อีก ลูกค้าท่านจะต้องเปลี่ยนชื่อ-รหัส ให้เป็น ชื่อ-รหัสใหม่ก่อนเท่านั้น (เปลี่ยนในเมนู "เปลี่ยนชื่อ-รหัส" ที่ Client) จึงจะสามารถนำกลับมาล็อคอินอีกครั้ง เพื่อเติมเงินด้วยคูปองใบใหม่ได้ และการเติมเงินลูกค้าในร้านต้องปฎิบัติดังนี้

ลูกค้าของท่านต้องเปลี่ยนเป็นชื่อ-รหัสใหม่ จากคูปองเดิมก่อน (เปลี่ยนในเมนู "เปลี่ยนชื่อ-รหัส" ที่ Client) เมื่อเงินหมดและระบบล็อคหน้าจอแล้ว ภายหลังต้องการเติมเงิน ให้ลูกค้าท่านนำชื่อ-รหัสสมาชิกที่เปลี่ยนแล้ว มาล็อคอินในฟอร์มล็อคอิน ปกติ  ==> เมื่อระบบพบว่าเงินหมด และพบว่าเป็นชื่อ-รหัสใหม่ ที่ได้เปลี่ยนมาจากคูปองแล้ว  ==> Client จะขึ้นฟอร์มเติมเงินให้  ==> นำคูปองใบใหม่มาเติม  ==> เติมเสร็จ ให้ปิดฟอร์มเติมเงินนั้น ==> ลูกค้ากลับเข้าไปฟอร์มล็อคอิน ปกติ และใส่ชื่อ-รหัสตนเองอีกครั้ง เพื่อใช้งานต่อไป

***การเลือกยกเลิกไม่ใช้โปรโมชั่นทั้งในแบบเริ่มจับเวลาไม่ใช้คูปองและแบบคูปอง ให้ผู้ใช้ทำการ ติ๊กเครื่องหมายออก ในรายการแต่ละเมนูย่อย " โปรโมชั่น " ออกเท่านั้น***