โปรแกรมร้านเกมส์,โปรแกรมร้านเน็ต,โปรแกรมร้านเกม,โปรแกรมร้านเนต,เกมออนไลน์,ร้านเกมส์,ร้านเน็ต,ร้านเนต,โปรแกรมบริหารร้านเกม,เกมส์,เกม,เกมส์ออนไลน์,ร้านเกม,เปิดร้านเกมส์,เปิดร้านเกม,โปรแกรมบริหารร้านเน็ต,เปิดร้านเน็ต,โปรแกรมจับเวลา,เปิดร้านเนต,จะเปิดร้านเน็ต,โปรแกรมบริหารร้านอินเตอร์เน็ต,จะเปิดร้านเกม,เกมออนไลน์,โปรแกรมดูแลร้านเน็ต,เกมส์ออนไลน์,โปรแกรมคุมร้านเน็ต,โปรแกรมดูแลร้านอินเตอร์เนต,โปรแกรมคุมร้านอินเตอร์เนต,โปรแกรมสำหรับร้านเนต,จะเปิดร้านเกมส์,จะเปิดร้านเนต,โปรแกรมคิดเงินร้านเนต,โปรแกรมบริหารร้านเกมส์,โปรแกรมสำหรับร้านอินเตอร์เนต,โปรแกรมร้านอินเตอร์เนต,โปรแกรมร้านเน็ท,ร้านเกม,games,โปรแกรมคุมร้านเนต,game,net,ร้านคอม,โปรแกรมคุมร้านอินเตอร์เน็ต,โปรแกรมสำหรับร้านเน็ต,เกมออนไลน์,เปิดร้านเกมส์,โปรแกรมคุมร้านเกมส์,โปรแกรมดูแลร้านเนต,โปรแกรมนับเวลา,โปรแกรมร้านอินเตอร์เน็ต,โปรแกรมดูแลร้านอินเตอร์เน็ต,โปรแกรมคุมร้านเกม,ร้านเกมออนไลน์,ร้านเกมส์ออนไลน์,ร้านเกมออนไลน,โปรแกรมร้านเนท,ร้านเกมส์ออนไลน,ร้านเกมส์คอม,ร้านเกมคอม,โปรแกรมคิดเงินร้านเน็ต,เกมส์คอม,เกมคอม,เกมพีซี,เกมส์พีซี,โปรแกรมบริหารร้านเนต,เกมส์ PC,เกม PC,เกมส์PC,เกมPC,ร้านเนท,ร้านเน็ท,โปรแกรมสำหรับร้านอินเตอร์เน็ต,ลิขสิทธิ์,ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์,ซอฟท์แวร์,ซอฟแวร์,ลิขสิทธิ,software,thai,โปรแกรมบริหารร้านอินเตอร์เนต,ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์,ซอฟต์แวร์,คอม,คอมพ์,สแกนไวรัส,สแกน,ไวรัส,crack,แครก,เกมใหม่,เกมส์ใหม่  
About ExtraCafe Shareware  

Downloads

 
 
Product Information
 

 

Support

 
 

การแจ้งข้อผิดพลาด (ที่ต้องอยู่ในเงื่อนไขการทดสอบ และเวอร์ชั่นปัจจุบัน)


ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น ผู้พัฒนายินดีรับข้อมูลในกรณีที่เป็นข้อผิดพลาดจากผู้พัฒนา ในกรณีที่เป็น (เฉพาะ) Bug เท่านั้น เพื่อรอการปรับปรุง (หมายถึงไม่ใช่ข้อมูลการใช้งาน ที่ผู้ใช้ต้องศึกษาในเมนู คำสั่ง และรูปแบบเอง หรือชำระค่าบริการเพื่อติดต่อ ต่อบุคลากรที่กลุ่มผู้พัฒนาว่าจ้างเพิ่มให้) แต่การแก้ไข Bug ไม่ถือเป็นภาระหน้าที่ ซึ่งผู้พัฒนาจะคำนึงถึงความสามารถที่จะกระทำได้เป็นหลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ชำระบริการหลังการลงทะเบียนแบบรายปีเพิ่ม สามารถแจ้งเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ได้) โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ

ข้อ 1. ต้องจดจำซึ่งชี้ถึงลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง ในขณะที่พบปัญหาได้อย่างละเอียดเท่านั้น ซึ่งสามารถทำหรือชี้นำเหตุการณ์ที่พบปัญหานั้นซ้ำ ๆ ได้อย่างละเอียด โดยยังคงพบปัญหาได้เช่นเดิมเมื่อทดสอบ ทั้งเครื่องผู้แจ้งเอง และเครื่องของผู้ที่ทำหน้าที่รับแจ้ง ซึ่งไม่ใช่ผิดปกติเพียงเครื่องเดียว และไม่ใช่พบปัญหาเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งอย่างปกติ แล้วค่อยเพิ่งจะมาพบปัญหาทีหลังว่าผิดปกติ ทั้งนี้ผู้พัฒนาจะยินดีรับฟังในการชี้นำปัญหา Bug ที่พบว่า ต้องผิดปกติตั้งแต่ใช้งานครั้งแรก หรืออย่างน้อยให้อยู่ในเงื่อนไขด้านการทดสอบโดยไม่เคยมีซอฟท์แวร์แอ็พพริเคชั่นอื่นใด ๆ ติดตั้งอยู่ พอชี้นำปัจจัยหรือทำเหตุการณ์ซ้ำ ๆ ก็ยังพบปัญหาเดิมทุกเครื่องไม่แตกต่าง โดยผู้แจ้งสามารถอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ ที่พอเป็นแนวทางได้ในขั้นตอนของเหตุการณ์ที่เกิดปัญหาได้ ซึ่งจะอ้างลอย ๆ แจ้งเฉพาะปัญหาเพื่อขอคำตอบ หรือไม่รู้เหตุการณ์ไม่ได้ ซึ่งนั้นอาจเป็นการคิดหรือเดาเอง แต่ไม่ใช่วิธีหลักในการแจ้งข้อผิดพลาด เพราะไม่มีที่มาของการหลุดกำหนดจากเหตุการณ์ ที่ผู้เขียนตั้งค่าโปรแกรมดำเนินเอาไว้ ในเหตุการณ์กระทำใด ๆ
การที่โปรแกรมทำงานเพี้ยนอันมาจากสาเหตุซอฟท์แวร์แอ็พพริเคชั่นอื่นใด ๆ ติดตั้งอยู่ หรือไวรัส ผู้พัฒนายินดีรับฟังและแก้ไขให้แต่ไม่อยู่ในเงื่อนไข ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นการยากที่จะเขียนเหตุการณ์ ให้โปรแกรมทำงานแก้ไขได้

ข้อ 2. ที่สำคัญต้องแจ้งตามความเป็นจริงเท่านั้น อันก่อให้เกิดข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้ (ที่ระบุสำคัญเพราะบ่อยครั้งผู้แจ้งจงใจปกปิด พยายามอ้างไม่มีที่มา หรือข้ามต้นเหตุก่อนหลัง และไม่แจ้งตามจริง ทำให้ปัญหาที่แท้จริงถูกมองข้าม เมื่อไล่ข้ามเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุให้ใช้เวลานานและบางครั้งผู้ใช้จะยอมรับภายหลังด้วยตนเอง หรือโยนการกระทำให้บุคคลอื่น/ช่างดูแลเครื่องคอมฯ/คิดหรือคาดเดาด้วยตนเอง ทั้งที่ไม่ได้พบ-อยู่ในเหตุการณ์ช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งต้นเหตุเพราะพบว่ามาจากเช่น การพยายามดัดแปลง แก้ไข การติดตั้ง กำหนดค่าผิดวิธี องค์ประกอบในวินโดว์หรือตัวโปรแกรมถูกลบโดยจงใจปิดเครื่องไม่ถูกต้อง จากบุคคลผู้ใช้โปรแกรมเอง หรือระบบฮาร์ดแวร์ไม่สมบูรณ์ หรือโดยไวรัส หรือโดยซอฟท์แวร์อื่น ๆ หรืออาจไม่อยู่ในเงื่อนไขด้านการทดสอบ ที่ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าแล้วว่ามีผลต่อการใช้งาน ได้ทั้งสิ้น ) หรือการ แจ้งข้อมูลใด ๆ อันสับสนที่ไม่กล่าวถึงโปรแกรมหรือโยงเหตุได้ หรืออาจเกิดจากความเข้าใจผิดสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริง


extracafe.com ? 2003 | Privacy Policy | Terms Of Use